Chương trình RoHan (Rostock – Hà Nội) là một Chương trình mới của DAAD do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên Bang Đức (BMZ) tài trợ trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2010. Toàn cầu có sáu Chương trình SDG được tài trợ, một trong số đó tại Hà Nội. Chương trình hợp tác này giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Tổng hợp Rostock và Viện Nghiên cứu Xúc tác Leibniz tại Rostock sẽ Đào tạo và Nghiên cứu theo chủ đề “Xúc tác – Con đường dẫn tới quản lý tài nguyên bền vững”. Vào ngày 18.11.2016 Chương trình “RoHan – Rostock-Hanoi DAAD SDG Graduate School” đã được khai giảng tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Xem thêm tại: www.rohan-sdg.com

Sinh viên và các nhà Khoa học từ hai Trường Đại học nêu trên có thể nộp Hồ sơ xin các loại Học bổng khác nhau. Hạn nộp Hồ sơ: 25.01.2017.

www.rohan-sdg.com/index.php/application.html