Kính thưa Quí vị đối tác và cựu Học viên Đức,

nối tiếp sự thành công tại Hà Nội vào năm 2015, Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức tại Việt Nam (DAAD Việt Nam) trân trọng mời Quí vị tham dự "Ngày Khoa học Đức" năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MoST) và Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức (BMBF) phối hợp tổ chức.

Thời gian: 8:30 giờ - 20:00 giờ, ngày 01.03.2017

Địa điểm: Khách sạn Caravelle, 19 – 23 Công trường Lam Sơn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Các đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức và nhiều Tổ chức Khoa học khác từ Việt Nam và từ Đức sẽ trình bày về Khoa học và Công nghệ tại Việt Nam và Đức, các Dự án Hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa Đức và Việt Nam và các cơ hội tài trợ của Việt Nam và Đức cho Hợp tác và Giáo dục trên  lĩnh vực Khoa học và Công nghệ. Đây là cơ hội quý báu để các nhà Nghiên cứu, Sinh viên và các Doanh nghiệp theo định hướng Nghiên cứu và Phát triển có thể tìm hiểu thông tin về hợp tác Khoa học Kỹ thuật giữa Việt Nam và Đức và tìm kiếm quan hệ đối tác và tài trợ.

Kèm theo là Chương trình (pdf, 117.43 KB) Giấy mời (pdf, 107.87 KB).

Để tham dự sự kiện, xin vui lòng đăng ký trước ngày 22.02.2017 qua đường link này.

Mọi câu hỏi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với GSD2017@daadvn.org.

Rất mong được chào đón Quí vị tại sự kiện này.

Trân trọng,

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức tại Việt Nam