Hơn 350 khách từ các vùng miền Việt Nam và Đức đã tham dự sự kiện ngày 01.03.2017 tại Tp. Hồ Chí Minh theo lời mời của Bộ khoa học và Công nghệ Việt Nam (MoST) cũng như Bộ Đào tạo và Nghiên cứu Liên bang Đức (BMBF).

Trong suốt một ngày, thông qua những bài trình bày, những cuộc đối thoại cũng như một buổi triển lãm ảnh, các khách mời đã có cơ hội trao đổi thông tin về các dự án Khoa học – Công nghệ hiện tại và tương lai giữa Việt Nam và Đức. Cũng rất thu hút là phần giới thiệu những khả năng tài trợ cho cá nhân và dự án về cả phía Việt Nam và Đức. Dù là Công nghệ nước, Phát triển đô thị, Kinh tế Sinh học hay Nghiên cứu về Y tế – tính đa dạng của các đề tài đã nhận được sự ủng hộ lớn từ khách mời và tạo cơ hội để mọi người thảo luận với những đối tác có thể hợp tác. Ngoài giới thiệu những dự án khác nhau, trước hết hoạt động trao đổi chuyên môn giữa các đồng nghiệp và xây dựng mạng lưới liên kết là ưu tiên của sự kiện.

Một trọng tâm đặc biệt của “Ngày Khoa học Đức 2017” là chủ đề “Đô thị tương lai”, đi kèm với đó là chiến dịch quảng bá cùng tên của Bộ Đào tạo và Nghiên cứu Liên bang Đức. Đây là một chủ đề đòi hỏi sự hợp tác của các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, trước tiên là các đơn vị ngoài Trường Đại học bởi tính phức tạp và đa ngành của nó.

Sự quan tâm lớn tại sự kiện, sự cộng hưởng tích cực của khách mời và không khí xây dựng của Hội nghị đánh dấu thành công tốt đẹp của “Ngày khoa học Đức 2017”. Sự kiện “Ngày Khoa học Đức” tiếp theo tại Việt Nam chắc chắn sẽ diễn ra vào một ngày không xa!

Các bài trình bày tại ''Ngày Khoa học Đức 2017''

Overview of bilateral cooperation projects

BMBF campaign: Shaping the future – Building the City of Tomorrow

Vietnamese funding opportunities for bilateral S&T cooperation

German funding opportunities for bilateral S&T cooperation

Panel discussion and concluding remarks
<strong>Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable – How can research foster the implementation of SDG 11?</strong> (pdf, 10,86 MB) with

  • Mr. Ngo Trung Hai, Director, Vietnam Institute for Urban Planning, Ministry of Construction
  • Dr. Nguyen Viet Dung, DOST, HCMC
  • Mrs. Melissa Merryweather, Chair Advisory Board, Vietnam Green Building Council
  • Dr. Do Phu Hung, Dean, Faculty of Urban Planning, University of Architecture, HCMC
  • Moderation: Dr. Michael Waibel, University of Hamburg