Được sự cho phép của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng với sự hỗ trợ của Quỹ Robert Bosch, Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung phối hợp với Viện độc lập các Vấn đề Môi trường Đức (UfU, Berlin) sẽ tổ chức khóa học mùa hè lần thứ nhất với chủ đề “Bảo vệ khí hậu, biến đổi khí hậu và những hệ quả ở Miền Trung Việt Nam”. Khóa học sẽ cung cấp các bài giảng đến từ chuyên gia của Việt Nam và quốc tế (Đức, Mỹ, Thái Lan) cùng các yếu tố tương tác khác.

  • Đối tượng tham gia: là cán bộ của các Viện nghiên cứu, Đại học và các tổ chức, cá nhân quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.
  • Độ tuổi: không quá 30 tuổi
  • Thời gian: 03 ngày, từ 29/09/2017 đến 01/10/2017
  • Địa điểm: Khách sạn Xanh, số 02 Lê Lợi, Thành phố Huế
  • Kinh phí: Viện Độc lập các vấn đề Môi trường (UfU) sẽ hỗ trợ chi phí đi lại (tàu, xe) và ăn ở cho các học viên không thường trú tại thành phố Huế.

Thông tin thêm

http://misr.com.vn