Chương trình giới thiệu trực tuyến từ các Trường Đại học! Đặt trực tiếp các câu hỏi của Bạn. Nhận các thông tin và liên hệ cần thiết để chuẩn bị Du học tại Đức từ Đại diện 15 Trường Đại học Đức sau:

 • RWTH Aachen University
 • Berlin School of Economics and Law
 • Brandenburg University of Technology, Cottbus-Senftenberg
 • Jacobs University Bremen
 • Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTW) – University of Applied Sciences
 • Technische Universität Dresden
 • UAS Esslingen – Graduate School
 • Professional Association German as a Foreign and Second Language (FaDaF e.V.)
 • Hof University of Applied Sciences
 • University of Konstanz
 • Technical University of Munich (Asia campus, TUM Asia)
 • Offenburg University
 • htw Saar
 • Schmalkalden University of Applied Sciences
 • TestDaF-Institut

Chương trình cụ thểđăng ký tham dự tại đây!