Bạn không những muốn được cập nhật thông tin về các Chương trình Học bổng, về những tin tức mới nhất từ DAAD và các Trường Đại học Đức mà còn muốn được thông tin về cuộc sống, học tập tại Đức?
Bạn quan tâm đến nước Đức và luôn muốn là người đầu tiên nhận được thông tin Học bổng và hoạt động của DAAD?

Hãy gia nhập và đăng ký với trang Facebook mới của chúng tôi: fb.me/DAADVietnam.