Các Trường Đại học Việt Nam và Đức cùng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, như trao đổi Sinh viên và Giảng viên, hợp tác Nghiên cứu hay cùng nhau xây dựng Chương trình Đào tạo hoặc thiết lập các cấu trúc quản lý Đại học.

Các Trường Đại học Việt Nam rất quan tâm đến hợp tác với các Trường Đại học Đức và các Trường Đại học Đức cũng đang ngày càng nhận ra tiềm năng hợp tác với các Trường đối tác Việt Nam. Hiện nay có hơn 140 Chương trình hợp tác giữa các Trường Đại học hai nước.

Đối với các Trường Đại học Việt Nam, mối quan tâm chủ yếu tập trung vào việc trao đổi Sinh viên và Giảng viên cũng như hỗ trợ thiết lập các cấu trúc quản lý Đại học hiện đại. Ngược lại, các Trường Đại học Đức, bên cạnh việc thu hút Sinh viên Việt Nam có trình độ tốt, việc tìm kiếm hợp tác trong một số lĩnh vực Nghiên cứu cụ thể được quan tâm nhiều như Nông-Lâm nghiệp, Quản lý nguồn nước, vấn đề môi trường và khí hậu, quy hoạch đô thị và giao thông vận tải hoặc trong lĩnh vực Y tế.

Khoảng 50 đại diện của các Trường Đại học Việt Nam đã có thể tìm hiểu về các hình thức và cơ hội tài trợ cho hợp tác với các Trường Đại học Đức tại một hội thảo được tổ chức bởi Văn phòng Đại diện DAAD Hà Nội. Ông Michael Hörig, đến từ DAAD Bonn, nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc, trước hết các bên đối tác phải làm rõ các mục tiêu hợp tác của họ, mà lý tưởng nhất chúng phải phục vụ cho lợi ích của cả hai Trường để có thể mang lại hiệu quả bền vững. Quan trọng để được tài trợ là phải bám sát các Mục tiêu Phát triển Bền vững (MPB), để xuất phát từ mục tiêu ban đầu và MPB có thể xác định được chương trình tài trợ phù hợp.

Để làm rõ các Chương trình hợp tác khác nhau, đại diện của các Trường Đại học đã trình bày các hình thức hợp tác và tài trợ qua 3 ví dụ tiêu biểu trong thực tiễn:

  • Khóa Đào tạo Quốc tế “Lâm nghiệp nhiệt đới ở khu vực hạ lưu sông Cửu Long” của Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam ở Xuân Mai được tài trợ trong khuôn khổ hợp tác với Trường Đại học Tổng hợp Göttingen và Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden thuộc chương trình “Subject-Related Partnerships”.
  • Viện Y học Nhiệt đới thuộc Trường Đại học Tổng hợp Tübingen là đối tác lâu năm của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tại Hà Nội; hai bên đã cùng nhau công bố khoảng 50 công trình. DAAD tài trợ sự hợp tác này trong việc “thiết lập các phương pháp chẩn đoán truyền nhiễm” thuộc chương trình “PAGEL”.
  • Trong chương trình “University-Business-Partnerships” DAAD đã tài trợ sự hợp tác của Trường Đại học Tổng hợp Leipzig với Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Việt-Đức và một số đối tác doanh nghiệp đến từ Việt Nam và Đức trong việc phát triển các chương trình Entrepreneurship đến năm 2017.

Các Trường Đại học Việt Nam nếu quan tâm đến hợp tác với các Trường Đại học Đức có thể liên hệ với Văn phòng Đại diện DAAD Hà Nội (www.daad-vietnam.vn) hoặc Trung tâm thông tin của DAAD tại Thành phố Hồ Chí Minh (hcmc@daadvn.org).