Trong thời đại Công nghiệp 4.0, các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp sẽ thay đổi trên phạm vi toàn cầu. Các chính sách và biện pháp đào tạo nghề nghiệp cũng phải thay đổi phù hợp với các đòi hỏi mới của thế giới việc làm. Điều này cũng là tất yếu đối với Việt Nam, nơi mà giáo dục và đào tạo định hướng năng lực sẽ ngày càng quan trọng hơn. Do đó Hội thảo Alumni với chủ đề “Giáo dục và Đào tạo định hướng năng lực trong bối cảnh Công nghiệp 4.0” do DAAD hỗ trợ có ý nghĩa thời sự lớn lao.

Hội thảo Alumni “Giáo dục và Đào tạo định hướng năng lực trong bối cảnh Công nghiệp 4.0” được tổ chức trong hai ngày 27 và 28 tháng 3 năm 2018 tại Trung tâm Việt-Đức, Đại học Bách Khoa (ĐHBK) Hà Nội. Đã có 45 người tham gia hội thảo, trong đó có ông Hase-Bergen, Giám đốc Văn phòng DAAD Hà Nội, và 24 người là cựu học viên của chương trình cao học Sư phạm kỹ thuật Việt-Đức giữa TU Dresden và ĐHBK Hà Nội ) hoặc của chương trình cao học “Giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực” của Đại học TU Dresden. Hội thảo hướng tới các cựu học viên làm việc trong lĩnh vực xây dựng chính sách, phát triển chương trình, đào tạo nguồn nhân lực cho sản xuất và dịch vụ cũng như trong các cơ quan quản lý đưa ra các quyết định điều hành vĩ mô.

Hội thảo dựa trên nền tảng khoa học và kinh nghiệm thực tiễn về các mối liên kết giữa công nghệ và đào tạo cũng như việc phát triển các cấu trúc và tổ chức sản xuất trong thời đại Công nghiệp 4.0. Mục đích của hội thảo là bàn thảo về các vấn đề thời sự của giáo dục và đào tạo định hướng năng lực trong bối cảnh Công nghiệp 4.0 nhằm phát triển nguồn nhân lực trong các cấu trúc sản xuất hiện đại và các môi trường làm việc kết nối internet. Cơ cấu sản xuất mới thể hiện qua việc quản lý chéo dẫn đến những thay đổi về tính chất công việc và các yêu cầu mới cho người lao động trong tất cả các cấp trình độ dẫn tới việc họ phải được đào tạo với các công nghệ hiện đại. Những đóng góp của các diễn giả làm làm rõ được đặc thù của nền kinh tế và quan hệ của nó với giáo dục nghề nghiệp và hàn lâm.

Đặc trưng của nền kinh tế Việt Nam và quan hệ với đào tạo nghề nghiệp và giáo dục hàn lâm đã được nêu lên rõ nét trong các báo cáo tại hội thảo. Khác với các nước phát triển, do cơ cấu lương và cấu trúc trình độ tại các nước đang phát triển tồn tại song hành các cơ cấu sản xuất kiểu Taylor, Neo-Taylor và quản lý chéo, gây khó khăn trong định hướng đào tạo nghề nghiệp và giáo dục hàn lâm. Các cấu trúc sản xuất khác nhau và các giải pháp tương xứng trong giáo dục nghề nghiệp và hàn lâm đã được thảo luận chi tiết. 15 báo cáo của các diễn giả tại hội thảo ( <strong>xem chương trình hội thảo</strong> (pdf, 158,93 KB)) đã mô tả rõ các mối quan hệ cơ hữu giữa nền tảng khoa học và ứng dụng thực tiễn trong sản xuất.

Hơn nữa, một ý tưởng cơ bản của hội thảo là nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa các cựu học viên, sinh viên và mở rộng, liên kết các hoạt động của họ với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp cũng như nhằm phát triển hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Điều đó đã thể hiện rõ qua các báo cáo của các nhà quản lý (TS Hùng, Vụ trưởng và TS Bình, Cục trưởng,Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp/ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), của các nhà khoa học (GS Khang, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, GS Đức và TS Giang, ĐHBK Hà Nội, Ths. Tuấn, Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, GS Köhler, và TS Kersten, TU Dresden, GS Arinafril, Đại học Sriwijaya/ Indonesia) và đại diện của các trường Cao đẳng Việt Nam (ThS Minh, Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên và TS Phấn, Cao đẳng công nghiệp Nam Định).

Cuối cùng, đã có buổi giao lưu giữa các cựu học viên và các nguyên giảng viên của chương trình cao học Sư phạm kỹ thuật Việt-Đức, cùng với đại diện Alumni TU Dresden nhằm tăng cường và mở rộng hoạt động ở Việt Nam cũng như với các trường đại học CHLB Đức.

GS.TS. Nguyễn Khang
(GS.TS. Nguyễn Khang nguyên là giảng viên các khóa Cao học “Sư phạm kỹ thuật” hợp tác giữa TU Dresden và Đại học Bách khoa Hà Nội)