Tại sao những nhà Khoa học cần nghiên cứu tại nước ngoài? Các thông tin nào cần thiết để chuẩn bị việc này?

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) và chiến dịch “Research in Germany” tiến hành một cuộc khảo sát trực tuyến toàn cầu để giải đáp câu hỏi này.

Anh/Chị đang thực hiện hay dự định làm Nghiên cứu sinh? Chúng tôi muốn mời Anh/Chị tham gia khảo sát này. Anh/Chị sẽ giúp chúng tôi giải đáp được câu hỏi này và những câu hỏi khác liên quan. Khảo sát kéo dài khoảng 15 phút.

Khảo sát tiến hành tại đây: www.prognos.com/mobility/DAAD