Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) cấp học bổng cho sinh viên và các nhà khoa học Việt Nam sang học tập và nghiên cứu tại Đức từ nhiều năm nay. Trọng tâm là chương trình học bổng danh giá cho ứng viên nghiên cứu sinh nhằm thực hiện đề cương nghiên cứu trong khoảng 3 năm tại Đức. Tiêu chí lựa chọn học bổng viên không giới hạn về ngành và chỉ dựa vào chất lượng khoa học của các ứng viên.

DAAD cũng cấp học bổng cao học, tuy nhiên học bổng này chỉ giới hạn cho những khóa đặc biệt của các trường đại học trong khuôn khổ của các chương trình như “các khóa cao học dành cho các nước đang phát triển”, học bổng về “quản lý nguồn tài nguyên nước bền vững” hay chương trình “Helmut Schmidt”.

Các bạn trẻ học chuyên ngành về Đức ngữ có thể xin học bổng học hè tại Đức và qua đó có thể nâng cao trình độ tiếng Đức của mình.

Ngoài ra DAAD cũng cấp học bổng có thể tới 3 tháng cho các nhà khoa học Việt Nam để thực hiện một đề cương nghiên cứu tại Đức.

Gần 30 học bổng viên đã được vinh danh trong Lễ trao học bổng tại Trung tâm Việt Đức, ĐHBK Hà Nội ngày 26.05 vừa qua. Họ nhận chứng nhận học bổng từ Ngài Christian Berger, Đại sứ Đức, Bà Anke Stahl, DAAD Bonn và từ Ông Stefan Hase-Bergen, Trưởng đại diện Văn phòng DAAD Hà Nội. Tất cả đều rất xứng đáng với học bổng của mình bởi những kết quả học tập xuất sắc hoặc bởi đề cương nghiên cứu mang tính thuyết phục cao và họ sẽ sang Đức để học tập và nghiên cứu trong thời gian sắp tới. Một số học bổng viên hiện đã bắt đầu học tập và nghiên cứu tại Đức bằng học bổng DAAD.

Một thông tin đáng mừng là năm nay DAAD đã tăng số học bổng cho Việt Nam lên một cách đáng kể so với những năm trước đó.