Trường Đại học An Giang (AGU) tại Thành phố Long Xuyên thuộc nhóm các Trường Đại học quan trọng vùng Đồng bằng sông Cửu Long và sẽ trở nên quan trọng hơn nữa bởi sự kết hợp sắp tới với Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học An Giang muốn đẩy mạnh nghiên cứu và đã tổ chức hội nghị quốc tế lần đầu tiên về “Human Philosophy of People in the Southern Region, Vietnam” hôm 30 và 31  tháng 8 vừa qua.

DAAD hỗ trợ hội nghị cả về mặt tài chính và mặt nội dung. Giáo sư Detlef Briesen của Trường Đại học Tổng hợp Gießen là cố vấn cho các Trường Đại học được DAAD cử sang hoạt động tại Việt Nam đã đóng góp nhiều nội dung quan trọng cho hội nghị. Tiến sĩ Michael Waibel, một chuyên gia về Việt Nam trong lĩnh vực Quy hoạch đô thị cũng đã tham gia báo cáo.

Anh Bình, cán bộ của Trung tâm thông tin DAAD Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu về học tập và nghiên cứu tại Đức cho khoảng 150 khách tham dự tới từ các nước như Thái Lan, Myanmar, Úc và tất nhiên cả từ Việt Nam. Hội nghị giúp thúc đẩy quan hệ với Đức và tạo điều kiện thảo luận về các khả năng hợp tác.

Chuyến đi thực nghiệm tại Chợ Nổi trên sông Mê kông hay chuyến thăm các làng của người dân tộc Khmer và Chăm là một phần chương trình hội nghị.

Sau thành công cả hội nghị cùng quyết định sẽ tổ chức một hội nghị tiếp theo vào năm tới tại Trường đối tác của Trường Đại học An Giang đó là trường Assumtion Bangkok, Trường có số lượng khách tham dự rất đông.