Bạn quan tâm tới Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ tại Đức? Hãy đăng ký ngay Triển lãm trực tuyến STEM diễn ra ngày 24.11.2020 lúc 14 giờ đến 18 giờ (giờ Hà Nội) để biết về các cơ hội nghề nghiệp và cơ hội khoa học cho Tiến sỹ và sau Tiến sỹ. Hãy gặp hơn 20 Trường Đại học và Viện Nghiên cứu của Đức trực tuyến. Thông tin thêm: www.research-in-germany.org/virtualfair