Bạn muốn nhận Bằng Đại học Đức nhưng chưa thể sang nước Đức? Hãy tham khảo các Chương trình Đại học trực tuyến của các Trường Đại học Đức!

Từ 18 giờ – 22 giờ (giờ Việt Nam) các Trường Đại học Đức sau sẽ giới thiệu Chương trình học trực tuyến của mình:

  • RWTH Aachen
  • Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
  • Justus-Liebig-Universität Gießen
  • TU Kaiserslautern
  • Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
  • Universität Oldenburg
  • Jade-Fachhochschule

Chương trình dự kiến như sau:

  • 18 giờ – 19:30 giờ: Các Trường Đại học giới thiệu Chương trình
  • 19:30 giờ – 22 giờ: Các Trường Đại học trả lời các câu hỏi tại các gian hàng của mình.

Đăng ký tham gia tại đây: https://bit.ly/34BjEuO