Bạn muốn tiến hành hay tiếp tục Nghiên cứu Khoa học tại Đức? Hãy tham gia chuỗi “Research in Germany”-Online Talk để trò chuyện với các chuyên gia về các chủ đề như Bioeconomy, Departmental research, Women in Science và Research in humanites từ ngày 07/12 đến 10/12/2020 lúc 20 giờ (giờ Hà Nội).

Thông tin thêm: www.research-in-germany.org/online-talks-series.