Bạn muốn biết thêm thông tin về các Trường Đại học Đức? Hãy tham gia chuỗi giới thiệu trực tuyến về các Trường Đại học tại Đức!

Trong hai ngày 9/12 và 10/12/2020, từ 19 giờ – 21 giờ (giờ Việt Nam) các Trường Đại học Đức sau sẽ giới thiệu về mình và các Chương trình học Đại học của mình:

  • Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg
  • Technische Universität Darmstadt
  • ISM International School of Management Germany
  • FAU Erlangen-Nürnberg
  • Fulda University of Applied Sciences
  • Justus Liebig University Giessen
  • Technische Universität Ilmenau
  • Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
  • Trier University of Applied Sciences
  • Bauhaus-Universität Weimar

Đăng ký tham gia tại đây: https://bit.ly/34QQxnd