Bạn muốn biết thêm thông tin về các Trường Đại học Đức? Hãy tham gia Ngày hội trực tuyến về các Trường Đại học tại Đức!

Trong ngày 24/02/2021, từ 15 giờ – 20 giờ (giờ Việt Nam) các Trường Đại học Đức sau sẽ giới thiệu về mình và các Chương trình học Đại học của mình:

 • HTW Berlin – University of Applied Sciences
 • ISM International School of Management Germany, Berlin
 • Jacobs University Bremen
 • Coburg University of Applied Sciences and Arts
 • Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg
 • TU Darmstadt
 • Deggendorf Institute of Technology
 • Technische Universität Dresden
 • Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)
 • Furtwangen University
 • SRH Heidelberg
 • Heidelberg University
 • Technische Universität Ilmenau

Đăng ký tham gia tại đây: www.study-in-germany.de/virtualfair