Hãy gặp các Trường Đại học Đức sau để nhận được các thông tin về Chương trình học và các cơ hội sau khi Tốt nghiệp!

Trong ba ngày 16/03 đến 18/03/2021, từ 17 giờ (giờ Việt Nam) các Trường Đại học Đức sau sẽ giới thiệu về mình, Chương trình học và các cơ hội sau khi Tốt nghiệp!

 • Vào ngày 16/03/2021, lúc 17 giờ: Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Hamburg (HAW Hamburg): Trường Đại học lớn thứ hai Hamburg và là Trường Đại học Khoa học Ứng dụng lớn thứ ba tại Đức. Đăng ký tại đây!
  – Engineering and Computer Science
  – Life Sciences
  – Business and Social Sciences
  – Design, Media and Information

 

 • Vào ngày 17/03/2021, lúc 17 giờ: Trường Đại học Tổng hợp Koblenz-Landau (Universität Koblenz-Landau): Đăng ký tại đây!
  – Mathematical Modeling, Simulation and Optimization
  – E-Government

 

 • Vào ngày 18/03/2021, lúc 17 giờ: Trường Đại học Khoa học Ứng dụng bbw Berlin (bbw Hochschule Berlin): Trường Đại học tư lớn nhất Berlin. Đăng ký tại đây!
  – Management of Business Digitalisation (B.Sc.)
  – Business Management and Engineering (B.Eng.)
  – Management of Creative Industries (M.A.)
  – International Technology Transfer Management (M.Sc.)
  – International Technical Vocational Education and Training (M.Sc.)
  – Strategic Management in Logistics (Double Degree) (M.Sc.)