Bạn muốn biết thêm thông tin về các Trường Đại học Đức? Hãy tham gia chuỗi giới thiệu trực tuyến về các Trường Đại học tại Đức!

Trong ngày 21/04/2021, từ 14:30 giờ – 16:30 giờ và từ 20:30 giờ – 22:30 giờ (giờ Việt Nam) các Trường Đại học Đức sau sẽ giới thiệu về mình và các Chương trình học Đại học của mình:

 • FH Aachen University of Applied Sciences
 • OTH Amberg-Weiden
 • HTW Berlin – University of Applied Sciences
 • bbw University of Applied Sciences
 • University Alliance Ruhr
 • Coburg University of Applied Sciences and Arts
 • Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg
 • Deggendorf Institute of Technology
 • FaDaF e.V.
 • Fulda University of Applied Sciences
 • FernUniversität in Hagen
 • Heilbronn University of Applied Sciences
 • University of Hildesheim
 • Technische Universität Ilmenau
 • Leuphana University Lüneburg
 • Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences
 • Bauhaus-Universität Weimar
 • DAAD – German Academic Exchange Service
 • Make it in Germany

Đăng ký tham gia tại đây: www.study-in-germany.de/virtualfair