Bạn muốn tiến hành hay tiếp tục Nghiên cứu Khoa học tại Đức? Hãy tham gia chuỗi “Research in Germany”-Online Talk để trò chuyện với các chuyên gia về các chủ đề như The German Research Landscape, Doctorate Opportunities in Germany và phần “Ask a professor” 07/06 đến 10/06/2021 lúc 19 giờ (giờ Hà Nội).

Thông tin thêm: www.research-in-germany.org/online-talks-series.