Cơ hội cho tài năng tại Việt Nam. Hiệp hội các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam công bố thử thách kinh doanh GBA Business Challenge 2021.

Hiệp hội các Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) kêu gọi các tài năng trẻ địa phương tham gia cuộc thi chia sẻ ý tưởng kinh doanh. Người chiến thắng thử thách năm nay sẽ nhận được giải thưởng hiện kim lên đến 240 triệu!

Được hỗ trợ bởi Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức DAAD và Trường Đại học Việt Đức, dự án hướng đến mục tiêu trở thành cơ hội cho các ý tưởng kinh doanh thú vị từ cộng động người trẻ Việt Nam và cho Việt Nam được hiện thực hóa.

Nhấp vào đây để biết thêm về kết quả của các đội thắng cuộc năm 2020!

Hãy nộp ý tưởng của mình trực tuyến bằng tiếng Anh cho GBA đến ngày 30 tháng 07 năm 2021 – click here to apply

Nếu bạn có thắc mắc gì, vui lòng liên hệ chúng tôi qua hộp thư: gbabusinesschallenge@gmail.com