Hãy gặp các Trường Đại học Đức sau để nhận được các thông tin về Chương trình học và các cơ hội sau khi Tốt nghiệp!

Trong ba ngày 13/09, 14/09 và 16/09/2021, từ 17 giờ (giờ Việt Nam) các Trường Đại học Đức sau sẽ giới thiệu về mình, Chương trình học và các cơ hội sau khi Tốt nghiệp!

 • Vào ngày 13/09/2021, lúc 17 giờ: Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Fulda (Hochschule Fulda): Đăng ký tại đây!
  – Applied Computer Science
  – Electrical Engineering and Information Technology
  – Food Technology
  – Nutritional, Food and Consumer Sciences
  – Nursing and Health Sciences
  – Social and Cultural Sciences
  – Social Work
  – Business

 

 • Vào ngày 14/09/2021, lúc 17 giờ: Viện Châu Âu của Trường Đại học Tổng hợp Saarland (Europa-Institut, Universität des Saarlandes): Đăng ký tại đây!
  – Master’s program in European and International Law

 

 • Vào ngày 16/09/2021, lúc 17 giờ: Trường Đại học Khoa học Ứng dụng SRH Heidelberg (SRH Hochschule Heidelberg): Một trong những Trường Đại học tư lớn và lâu đời nhất nước Đức. Đăng ký tại đây!
  – Study Business in Germany