Bạn muốn tiến hành hay tiếp tục Nghiên cứu Khoa học tại Đức? Hãy tham gia chuỗi “Research in Germany”-Online Talk từ 06/12 đến 09/12/2021 lúc 20 giờ (giờ Hà Nội) để trò chuyện với các chuyên gia về các chủ đề như Digital Learning vào ngày thứ hai, Global Health Research vào ngày thứ ba, “How Interdisciplinary Research works in Germany” vào ngày thứ tư và “get practical tips on Planning your Research Career” vào ngày thứ năm.

Thông tin thêm: www.research-in-germany.org/online-talks-series.

"Research in Germany"-Online Talk từ ngày 06/12 đến 09/12/2021

Để xem Video, ấn vào hình. Lưu ý là sẽ có dữ liệu được chuyển đến người cung cấp dịch vụ. Xem trên YouTube.