DAAD chúc mừng Tân Thủ tướng Đức ông Olaf Scholz cùng Nội các của ông. Sự hợp tác, đặc biệt là sự hợp tác với những thành viên xuất sắc trong Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Nghiên cứu, và Bộ Kinh tế, Hợp tác và Phát triển đang rất được mong đợi.

Chủ tịch DAAD, Giáo sư, Tiến sĩ Joybrato Mukherjee bày tỏ: “Tôi nhiệt liệt chúc mừng ông Olaf Scholz được bầu làm Thủ tưởng thứ chín của Cộng hòa Liên bang Đức. Nhìn vào thỏa thuận liên minh, chúng tôi hy vọng Chính phủ Liên bang mới sẽ tạo những thúc đẩy quan trọng cho sự trao đổi toàn cầu về hàn lâm, cho sự hợp tác khoa học quốc tế, sự quốc tế hóa của các trường đại học Đức và nâng cao môi trường giáo dục đại học của Châu Âu. Chúng tôi cũng vui mừng về sự hợp tác của Bà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Annalena Baerbock, Bà Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Bettina Stark-Watziger và Bà Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Hợp tác và Phát triển Svenja Schulze”.

Khởi nguồn cho chính sách đối ngoại khoa học

“Thỏa thuận liên minh nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách đối ngoại khoa học trong giai đoạn biến động toàn cầu ngày càng gia tăng”“ – ông Mukherjee nói. Do đó, thật tốt là những kinh nghiệm và những công việc của DAAD đã được tiếp nhận ở nhiều nơi. Điều này thấy rõ không chỉ trong sự tin tưởng vào tăng cường ngoại giao khoa học của Đức, vào sự duy trì các mối quan hệ khoa học – cả với các nước đối tác còn nhiều thách thức mà còn trong sự tin tưởng vào sự đóng góp tăng cường cho tự do nghiên cứu khoa học và mở rộng các chương trình đặc biệt cho các sinh viên và nhà khoa học. Chủ tịch DAAD cho biết: “Chính sách đối ngoại khoa học của Đức trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong giai đoạn thế Nhân sinh (Anthropocene). Chúng ta chỉ có thể giải quyết những thách thức toàn cầu lớn cũng như biến đổi khí hậu do con người gây ra, các hệ thống chuỗi lương thực thực phẩm liên hoàn và những biến động khắc nghiệt về kinh tế xã hội dựa trên các hợp tác khoa học quốc tế.”

Trọng tâm Châu Âu

Thỏa thuận liên minh cũng dựa trên những cân nhắc của DAAD trong việc củng cố Châu Âu một cách có hệ thống để Châu Âu trở thành một điểm đến của khoa học trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu. Bao gồm cả các cam kết với chương trình trao đổi thành công trên diện rộng ERASMUS+. Chương trình này hỗ trợ sự phát triển bản sắc Châu Âu trong giới trẻ, cũng như thúc đẩy mạng lưới các trường đại học Châu Âu. Ngoài ra, DAAD nhiệt liệt hoan nghênh các tuyên bố về việc duy trì và mở rộng các quan hệ khoa học với Vương quốc Anh hậu Brexit.

Nâng tầm DAAD

Nhìn chung thỏa thuận liên minh ủng hộ khoa học Đức ở nhiều khía cạnh có liên quan; đặc biệt là cải cách toàn diện Quỹ BAföG đã được công bố sẽ rất thuận lợi cho nhiều sinh viên. “Chúng tôi đặc biệt vui mừng vì Chính quyền liên bang mới mong muốn dành sự ủng hộ về mặt tài chính lâu dài và đáng tin cậy cho DAAD, với tư cách là đơn vị trung gian lớn nhất cho chính sách đối ngoại khoa học, tương tự như Quỹ Alexander von Humboldt. Với sự cam kết tăng hỗ trợ cho các tổ chức cũng như cam kết về thỏa thuận dành cho nghiên cứu và đổi mới, cụ thể tăng 3% mỗi năm, chứng tỏ sự tin tưởng to lớn của Chính phủ Liên bang đối với công việc của chúng tôi”, Chủ tịch DAAD nói. “Chúng tôi sẽ không phụ sự tin tưởng của Chính phủ.”