Hãy gặp các Trường Đại học Đức sau để nhận được các thông tin về Chương trình học và các cơ hội sau khi Tốt nghiệp!

Trong ba ngày 01/03, 02/03 và 03/03/2022, các Trường Đại học Đức sau sẽ giới thiệu về mình, Chương trình học và các cơ hội sau khi Tốt nghiệp!

 • Vào ngày 01/03/2022, lúc 17 giờ: Trường Đại học Jacobs Bremen (Jacobs University Bremen): Đăng tại đây!
  Các Chương trình dạy bằng tiêng Anh
  – Khoa học Tự nhiên
  – Khoa học Xã hội
  – Khoa học Kỹ thuật
  – Kinh tế
 • Vào ngày 02/03/2022, lúc 17 giờ: Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Pforzheim (Hochschule Pforzheim): Đăng ký tại đây!
  – Chương trình MBA International Management
  – Đặc điểm Chương trình
  – Điều kiện nộp Hồ sơ
 • Vào ngày 03/03/2022, lúc 16 giờ: Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Kỹ thuật và Kinh tế Dresden (htw Dresden): Đăng ký tại đây!
  – Tại sao nên học tại HTW Dresden
  – Nộp hồ sơ cho HTW Dresden như thế nào
  – Chi tiết các Chương trình dạy bằng tiếng Anh
  – Thông tin về chi phí, làm thêm, cuộc sống Sinh viên và cách liên hệ với chúng tôi.