Bạn muốn tiến hành hay tiếp tục Nghiên cứu Khoa học tại Đức? Hãy tham gia chuỗi “Research in Germany”-Online Talk từ ngày 30/05 đến 02/06/2022 lúc 19 giờ (giờ Hà Nội) để trò chuyện với các chuyên gia về các chủ đề như “The German Research Landscape – Who does research in Germany?” vào ngày thứ hai, “Doctorate Opportunities in Germany – How to find a supervisor, write a proposal, find funding opportunities” vào ngày thứ ba, “Postdoc opportunities in Germany – How to find a position and funding opportunities” vào ngày thứ tư và “Ask a professor” vào ngày thứ năm.

Thông tin thêm: www.research-in-germany.org/online-talks-series.

"Research in Germany"-Online Talk từ ngày 30/05 đến 02/06/2022

Để xem Video, ấn vào hình. Lưu ý là sẽ có dữ liệu được chuyển đến người cung cấp dịch vụ. Xem trên YouTube.