Cơ hội gặp gỡ và nhận thông tin từ 40 Trường Đại học Đức tại Việt Nam!

Hà Nội

 • Lúc nào?
  Ngày 07/12/2019, từ 08:30 giờ đến 12:30 giờ.
 • Ở đâu?
  Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh/61 Giảng Võ, Hà Nội.

Thành phố Hồ Chí Minh

 • Lúc nào?
  Ngày 08/12/2019, từ 14:00 giờ đến 18:30 giờ.
 • Ở đâu?
  Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Tp. Hồ Chí Minh.

Những Trường Đại học nào tham gia Ngày hội Giáo dục Đại học Đức?

 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Aachen (Fachhochschule Aachen)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Ansbach (Hochschule Ansbach)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Y tế APOLLON (APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft GmbH) *
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Kỹ thuật Aschaffenburg (Technische Hochschule Aschaffenburg)
 • Trường Đại học Tổng hợp Augsburg (Universität Augsburg)
 • Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Berlin (Technische Universität Berlin)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Bochum (Hochschule Bochum) *
 • Trường Đại học Tổng hợp Bochum (Ruhr-Universität Bochum)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Bremen (Hochschule Bremen)
 • Trường Đại học Tổng hợp Bremen (Universität Bremen)
 • Trường Đại học Tổng hợp Jacobs Bremen (Jacobs University Bremen)
 • Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Cottbus-Senftenberg (BTU Cottbus-Senftenberg) *
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Kỹ thuật và Kinh tế Dresden (Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden)
 • Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden (Technische Universität Dresden)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Esslingen (Hochschule Esslingen) *
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Châu Âu (University of Applied Sciences Europe) *
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Kinh tế và Quản lý FOM (FOM Hochschule für Oekonomie & Management) *
 • Trường Đại học Tổng hợp Frankfurt/Oder (Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder))
 • Trường Đại học Tổng hợp Freiburg (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Furtwangen (Hochschule Furtwangen)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Heilbronn (Hochschule Heilbronn)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Hof (Hochschule Hof)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Jade (Jade Hochschule) *
 • Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Kaiserslautern (Technische Universität Kaiserslautern)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Kỹ thuật Lübeck (Technische Hochschule Lübeck) *
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Magdeburg-Stendal (Hochschule Magdeburg-Stendal) *
 • Trường Đại học Tổng hợp Magdeburg (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Công giáo Mainz (Katholische Hochschule Mainz) *
 • Trường Đại học Tổng hợp München (Ludwig-Maximilians-Universität München)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Rhein-Waal (Hochschule Rhein-Waal) *
 • Trường Đại học Tổng hợp Regensburg (Universität Regensburg)
 • Trường Đại học Tổng hợp Bang Saarland (Universität des Saarlandes)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Würzburg-Schweinfurt (Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt) *
 • Trường Đại học Việt-Đức (Vietnamese German University)
 • Học Đại học tại Bang Bayern (Study in Bavaria)
 • Hiệp hội Chuyên ngành Dạy tiếng Đức (FaDaF-Konsortium)
 • Viện Goethe Việt Nam (Goethe-Institut Vietnam)
 • Viện TestDaF (TestDaF-Institut)

*: Chỉ tham gia Ngày hội tại Hà Nội.