Cơ hội gặp gỡ và nhận thông tin từ 40 Trường Đại học Đức tại Việt Nam!

Hà Nội

 • Lúc nào?
  Ngày 07/12/2019, từ 08:30 giờ đến 12:30 giờ.
 • Ở đâu?
  Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh/61 Giảng Võ, Hà Nội.

Thành phố Hồ Chí Minh

 • Lúc nào?
  Ngày 08/12/2019, từ 14:00 giờ đến 18:30 giờ.
 • Ở đâu?
  Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Tp. Hồ Chí Minh.

Chương trình Hội thảo tại Hà Nội

Giờ Phòng 1 Phòng 2
09:00 - 09:15 DAAD: Study in Germany
09:20 - 09:35 University Hof: International Study Programs at Hof University of Applied Sciences Professional Association German as a Foreign and Second Language (FaDaF): Learn German in Germany - Why and how?
09:40 - 09:55 Technische Universität Dresden: TU Dresden - an excellent choice! Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden - một lựa chọn xuất sắc FH Aachen University of Applied Sciences: FH - A very international University
10:00 - 10:15 Study in Bavaria: Study Opportunities at Bavarian Universities and Universities of Applied Science Vietnamese-German University: Introduction about the Vietnamese-German University
10:20 - 10:35 University of Freiburg: Shape your future: Study and Research at the University of Freiburg
10:40 - 10:55 DAAD: Study in Germany
11:00 - 11:15 Universities Bremen: Universities in Bremen - The Place To Start Your Career Ruhr-Universität Bochum: Creating Knowledge Networks
11:20 - 11:35 Saarland University: Your way to Saarland University TestDaF-Institute: Preparing Your Studies in Germany - TestAS
11:40 - 11:55 Technische Universität Kaiserslautern: Ambitious Perspectives for Master  PhD Student Otto-von-Guericke University Magdeburg: Study at Magdeburg University
12:00 - 12:15 DAAD: Study in Germany

 

Chương trình Hội thảo tại Tp. Hồ Chí Minh

Giờ Phòng 1 Phòng 2
14:30 - 14:45 DAAD: Study in Germany
14:50 - 15:05 Otto-von-Guericke University Magdeburg: Study at Magdeburg University TestDaF-Institute: Preparing Your Studies in Germany - TestAS
15:10 - 15:25 Saarland University: Your way to Saarland University Technische Universität Kaiserslautern: Ambitious Perspectives for Master  PhD Student
15:30 - 15:45 Study in Bavaria: Study Opportunities at Bavarian Universities and Universities of Applied Science Vietnamese-German University: Introduction about the Vietnamese-German University
15:50 - 16:05 Universities Bremen: Universities in Bremen - The Place To Start Your Career
16:10 - 16:25 DAAD: Study in Germany
16:30 - 16:45 Ruhr-Universität Bochum: Creating Knowledge Networks Professional Association German as a Foreign and Second Language (FaDaF): Learn German in Germany - Why and how?
16:50 - 17:05 Technische Universität Dresden: TU Dresden - an excellent choice! Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden - một lựa chọn xuất sắc FH Aachen University of Applied Sciences: FH - A very international University
17:10 - 17:25 University of Freiburg: Shape your future: Study and Research at the University of Freiburg University Hof: International Study Programs at Hof University of Applied Sciences
17:20 - 17:35 DAAD: Study in Germany

 

Những Trường Đại học nào tham gia Ngày hội Giáo dục Đại học Đức?

 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Aachen (Fachhochschule Aachen)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Ansbach (Hochschule Ansbach)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Y tế APOLLON (APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft GmbH) *
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Kỹ thuật Aschaffenburg (Technische Hochschule Aschaffenburg)
 • Trường Đại học Tổng hợp Augsburg (Universität Augsburg)
 • Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Berlin (Technische Universität Berlin)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Bochum (Hochschule Bochum) *
 • Trường Đại học Tổng hợp Bochum (Ruhr-Universität Bochum)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Bremen (Hochschule Bremen)
 • Trường Đại học Tổng hợp Bremen (Universität Bremen)
 • Trường Đại học Tổng hợp Jacobs Bremen (Jacobs University Bremen)
 • Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Cottbus-Senftenberg (BTU Cottbus-Senftenberg) *
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Kỹ thuật và Kinh tế Dresden (Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden)
 • Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden (Technische Universität Dresden)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Esslingen (Hochschule Esslingen) *
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Châu Âu (University of Applied Sciences Europe) *
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Kinh tế và Quản lý FOM (FOM Hochschule für Oekonomie & Management) *
 • Trường Đại học Tổng hợp Frankfurt/Oder (Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder))
 • Trường Đại học Tổng hợp Freiburg (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Furtwangen (Hochschule Furtwangen)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Heilbronn (Hochschule Heilbronn)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Hof (Hochschule Hof)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Jade (Jade Hochschule) *
 • Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Kaiserslautern (Technische Universität Kaiserslautern)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Kỹ thuật Lübeck (Technische Hochschule Lübeck) *
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Magdeburg-Stendal (Hochschule Magdeburg-Stendal) *
 • Trường Đại học Tổng hợp Magdeburg (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Công giáo Mainz (Katholische Hochschule Mainz) *
 • Trường Đại học Tổng hợp München (Ludwig-Maximilians-Universität München)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Rhein-Waal (Hochschule Rhein-Waal) *
 • Trường Đại học Tổng hợp Regensburg (Universität Regensburg)
 • Trường Đại học Tổng hợp Bang Saarland (Universität des Saarlandes)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Würzburg-Schweinfurt (Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt) *
 • Trường Đại học Việt-Đức (Vietnamese German University)
 • Học Đại học tại Bang Bayern (Study in Bavaria)
 • Hiệp hội Chuyên ngành Dạy tiếng Đức (FaDaF-Konsortium)
 • Viện Goethe Việt Nam (Goethe-Institut Vietnam)
 • Viện TestDaF (TestDaF-Institut)

*: Chỉ tham gia Ngày hội tại Hà Nội.