Cơ hội gặp gỡ và nhận thông tin từ 19 Trường Đại học Đức tại Hà Nội!

19 Trường Đại học Đức sẽ đến Hà Nội và sẵn sàng cung cấp thông tin và giải đáp các câu hỏi của Bạn về Du học Đức!

Tham gia không mất phí! Không cần đăng ký trước!

 • Lúc nào? Ngày 17/05/2019, từ 14:30 giờ đến 17:30 giờ.
 • Ở đâu? Tại Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh/61 Giảng Võ, Hà Nội.

Những Trường Đại học nào?

 • bbw University of Applied Sciences
 • Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
 • FH Bielefeld, University of Applied Sciences
 • Hochschule für Künste /University of the Arts
 • Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA)
 • Technische Universität Dresden
 • Hamburg University of Applied Sciences
 • Heidelberg University of Education
 • University of Koblenz-Landau
 • Leipzig University of Applied Sciences
 • Luebeck University of Applied Sciences
 • University of Applied Languages SDU Munich
 • Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen
 • Hochschule Ostwestfalen-Lippe / Standort Höxter
 • Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
 • Saarland University
 • Siegen University
 • Hochschule Trier
 • Technische Hochschule Ulm (THU) – Ulm University of Applied Sciences