Vào cửa miễn phí! Không cần đăng ký trước!

Tại Hà Nội

Thứ bảy, ngày 09/12/2017, 9 giờ - 16 giờ
Tại Khách sạn PULLMAN, 40 Cát Linh

Quận Đống Đa, Hà Nội

Tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhật, ngày 10/12/2017, 9 giờ - 16 giờ
Tại Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ

Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Các Trường tham gia Ngày hội Giáo dục Đại học Đức 2017:

Kế hoạch thuyết trình tại Ngày hội tại Hà Nội ngày 09.12.2017

09:30 - 09:55: Học tập tại Đức: DAAD - Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức

10:00 - 10:55: Natural Sciences/Engineering and Economics/Business

 • Bremen Universities: Study in Bremen
 • Vietnamese German University: Study Programs designed in Germany at Vietnamese German University
 • Frankfurt School of Finance & Management: Academic Programs at Frankfurt School of Finance & Management

11:00 - 11:55: Engineering and Related Sciences

 • Otto von Guericke University Magdeburg: Study at Otto von Guericke University Magdeburg
 • Rhine-Waal University of Applied Sciences: Study at Rhine-Waal University of Applied Sciences
 • TU9 German Institutes of Technology: Excellence in Engineering and the Natural Sciences - Made in Germany

13:00 - 13:25: Học tập tại Đức: DAAD - Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức

13:30 - 14:25: The German Language

 • Goethe Institute: Learn German effectively at the Goethe Institut
 • TestDaF: TestDaF & TestAS: Concept. Use. Samples.
 • FaDaF: Learning German in Germany

14:30 - 15:25: Engineering and Related Sciences

 • University of Paderborn: University of Paderborn - Your Way from School to an Academic Degree
 • Chemnitz University of Technology: Chemnitz University of Technology - your choise for studies in Germany!
 • Ruhr-Universität Bochum: Master Courses at Ruhr-Universität Bochum: inspired by top research and interdisciplinary learning

Kế hoạch thuyết trình tại Ngày hội tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 10.12.2017

09:30 - 09:55: Học tập tại Đức: DAAD - Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức

10:00 - 10:55: Engineering and Related Sciences

 • University of Paderborn: University of Paderborn - Your Way from School to an Academic Degree
 • Chemnitz University of Technology: Chemnitz University of Technology - your choise for studies in Germany!
 • Ruhr-Universität Bochum: Master Courses at Ruhr-Universität Bochum: inspired by top research and interdisciplinary learning

11:00 - 11:55: The German Language

 • Goethe Institute: Learn German effectively at the Goethe Institut
 • TestDaF: TestDaF & TestAS: Concept. Use. Samples.
 • FaDaF: Learning German in Germany

13:00 - 13:25: Học tập tại Đức: DAAD - Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức

13:30 - 14:25: Natural Sciences/Engineering and Economics/Business

 • Bremen Universities: Study in Bremen
 • Vietnamese German University: Study Programs designed in Germany at Vietnamese German University
 • Frankfurt School of Finance & Management: Academic Programs at Frankfurt School of Finance & Management

14:30 - 15:25: Engineering and Related Sciences

 • Otto von Guericke University Magdeburg: Study at Otto von Guericke University Magdeburg
 • Rhine-Waal University of Applied Sciences: Study at Rhine-Waal University of Applied Sciences
 • TU9 German Institutes of Technology: Excellence in Engineering and the Natural Sciences - Made in Germany