Content

Bảo mật thông tin

 

Chúng tôi rất vui mừng Quý vị đã ghé thăm qua trang web của chúng tôi. Bảo mật thông tin và bảo mật dữ liệu được chúng tôi đề rất cao nên tại đây chúng tôi muốn thông tin cho Quý vị biết chúng tôi thu thập các thông tin gì với mục đích như thế nào.

Đọc các thông tin về Bảo mật thông tin bằng tiếng Anh tại đây.

Thông tin của các Trường Đại học Đức

RheinMain University of Applied Sciences-From Here to Career

Explore practice-oriented programs at Hochschule RheinMain. Shape your future and launch your career in Germany’s economic hub.

Xem thêm

HFU – The time of your life

Located in the heart of the Black Forest - experience freedom in every breath - join our international community!

Xem thêm

Be part of the transition to the future shape of energy

Join our English-taught Bachelor of Science in Energy Systems Engineering and Management!

Xem thêm

MBA International Business Consulting at Offenburg University (Black F...

MBA IBC (Black Forest Business School) – Prepared for Leadership Upgrade your career with an English-taught MBA degree of Offenburg University! Your gateway to a qualified job in Germany and around...

Xem thêm
1/4

Liên hệ

  • Văn phòng Đại diện Hà Nội

    Đại Cồ Việt / Trần Đại Nghĩa Hà Nội Điện thoại: +84 24 3868 3773
    Địa chỉ E-Mail: daaddaadvn.org
Ảnh chụp bản đồ có vị trí của Văn phòng DAAD