Inhalt

Chịu trách nhiệm

.

Biên tập

Văn phòng Đại diện DAAD Hà Nội

Trưởng Đại diện: Felix Wagenfeld
Trung tâm Việt-Đức
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Đại Cồ Việt / Trần Đại Nghĩa
Hà Nội
Việt Nam

ĐT: +84 4 3868 3773
E-Mail: daaddaadvn.org

Được thành lập theo quyết định số 5595/QĐ-BGD&ĐT-HTQT ngày 15.10.2003, được gia hạn theo các quyết định số 3709/QĐ-BGD&ĐT ngày 25.07.2006, 6996/QĐ-BGDĐT ngày 20.10.2008, 4735/QĐ-BGDĐT ngày 15.10.2013, 4286/QĐ-BGDĐT ngày 10.10.2018 và 3475/QĐ-BGDĐT ngày 31.10.2023.

MST: 0101722322

Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD)

Kennedyallee 50
D-53175 Bonn

Tel.: +49 228 882-0
Fax: +49 228 882-444

E-Mail: webmasterdaad.de
Internet: https://www.daad.de

Lập trình, khởi tạo và duy trì hoạt động

snoopmedia GmbH
Otto-Hahn-Straße. 9
D-53501 Grafschaft

E-Mail: infosnoopmedia.com
Internet: http://www.snoopmedia.com

Ý tưởng và thiết kế

Digitas Pixelpark GmbH
Cäcilienkloster 2
D-50676 Köln

Điện thoại: +49 221 951515-11
Fax: +49 221 951515-66

E-Mail: infodigitaspixelpark.com
Internet: http://www.digitaspixelpark.com

Bản quyền

Bản quyền của các văn bản, hình ảnh, biểu tượng trên các trang web này đều thuộc DAAD và những cá nhân đã được nêu cụ thể.
Tất cả những nội dung này tuyệt đối không được sao chép nhằm mục đích thương mại, phổ biến, hoặc không được sửa đổi, cắt dán lên bất kỳ trang web nào khác. Có những hình ảnh được lấy từ Bách Khoa toàn thư mở Wikipedia theo quy định GNU-Lizenz. Các tác giả đã đều được nêu tên.

Trách nhiệm nội dung

Tuy thường xuyên cập nhật thông tin và xác nhận lại nội dung, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về sự chính xác, cập nhật và đầy đủ của trang web này và các trang liên kết, đặc biệt về nội dung các trang được liên kết ngoài và không thuộc quản lý của chúng tôi.

Thông tin của các Trường Đại học Đức

Apply now for the Master’s program in European and International Law (...

Boost your career now and study European & International Law together with students from more than 30 countries.

Xem thêm

Engineer Your Future for Success!

Fully English-Taught B.Sc. in Mechanical Engineering (International) in Germany’s Engineering Hub Karlsruhe.

Xem thêm

Discover the top-ranked International Master & PhD Programs at RPTU Un...

21 International Master & PhD Programs at RPTU University of Kaiserslautern-Landau Application Deadline: Apr 30 & Oct 31 More information: https://rptu.de/international/home

Xem thêm

Conquer Your Future in Electronics Engineering!

Embrace the challenge: Double Master degree in Communications Engineering and Microelectronics at University of Stuttgart and Vietnamese-German University, Ho Chi Minh City

Xem thêm

Earn an LL.M. International Finance degree at the Institute for Law an...

Scholarships available! Degree conferred by Goethe University Frankfurt. For graduates from Asia holding a first degree in law, business or economics. One-year program conducted in English. Apply now...

Xem thêm

RheinMain University of Applied Sciences-From Here to Career

Explore practice-oriented programs at Hochschule RheinMain. Shape your future and launch your career in Germany’s economic hub.

Xem thêm

M.Sc. in Cross Cultural Nursing Practice

You have a bachelor's degree in nursing and would like to gain further qualifications without losing touch with your patients? If you also have basic German language skills, our Master in Cross Cultur...

Xem thêm

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Xem thêm

Transform tomorrow: Advance your tech skills for a sustainable world

Study in the center of Germany: Bachelor and master programs designed for real-world impact.

Xem thêm

Forster Summer School 2024 explores – sustainable future

Join us and explore sustainable future – concepts, conditions, chances in an interdisciplinary setting at the Forster Summer School 2024 in Mainz (Germany).

Xem thêm

Study in Berlin - MBA & International Master’s Programmes

Our internationally recognized MBA & Master’s programmes will provide you with the knowledge and tools to conduct business in the global market.

Xem thêm

English-taught Master Programmes in Green and Information Technologies

Study innovative, future- and practice-oriented engineering Master’s programmes in central Germany!

Xem thêm

Kick-start your future career in Financial Management at Coburg Univer...

If you are interested in management and finance our premium MBA program Financial Management could be just right for you! The program features an optional Dual Degree from UniSC Australia and a Bloomb...

Xem thêm

Hands-on Master’s programs at Hof University Graduate School

Launch your career with our hands-on M.B.A. and M.Eng. programs. All programs include a one-year internship - a great opportunity to apply your knowledge and gain additional professional experience!

Xem thêm

Food Quality and Safety (M.Sc.)

Your master’s degree for a better world! Be a part of our international master’s programme at the Faculty of Life Sciences: Food, Nutrition and Health and apply now!

Xem thêm
1/15

Liên hệ

  • Văn phòng Đại diện Hà Nội

    Đại Cồ Việt / Trần Đại Nghĩa Hà Nội Điện thoại: +84 24 3868 3773
    Địa chỉ E-Mail: daaddaadvn.org
Ảnh chụp bản đồ có vị trí của Văn phòng DAAD