Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến Bộ phận kiểm tra học vấn (APS), thủ tục xin thị thực và các khóa học tiếng, vui lòng liên hệ với các cơ quan sau chứ không phải DAAD.

Thủ tục xin Thị thực - Visa

Đại sứ quán Đức tại Hà Nội
29 Trần Phú, Q. Ba Đình
Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3267 3335
Fax: +84 24 3845 3838
E-Mail: info(at)hanoi.diplo.de

Tổng lãnh sự quán Đức tại Tp. Hồ Chí Minh
33 Lê Duẩn, Q. 1
Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 3828 8100
Fax: +84 28 3828 8101
E-Mail: info(at)ho-chi-minh-stadt.diplo.de

APS - Bộ phận Kiểm tra Học vấn của ĐSQ Đức Hà Nội

Bộ phận Kiểm tra Học vấn của ĐSQ Đức Hà Nội – APS
Đại sứ quán Đức Hà Nội
29 Trần Phú, Q. Ba Đình
Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3267 3335
Fax: +84 24 3843 9969
E-Mail: aps_hanoi(at)yahoo.com

Hỗ trợ qua điện thoại từ thứ hai đến thứ năm, sau 14 giờ.

Các khóa học tiếng Đức tại Trung tâm Việt-Đức tại Hà Nội

Phòng tiếng Đức
Trung tâm Việt-Đức
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Đại Cồ Việt / Trần Đại Nghĩa
Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3868 2179, máy lẻ 101
E-Mail: nhung.nguyenphuong(at)hust.edu.vn

Giờ tư vấn: Thứ hai đến thứ sáu, từ 9 – 12 giờ và từ 14 – 16 giờ.
Lưu ý: từ 12 – 14 giờ không hỗ trợ tư vấn qua điện thoại.

TestAS

Tại Hà Nội, TestAS được thực hiện tại Trung tâm Việt-Đức và tại Tp. Hồ Chí Minh tại Trung tâm thông tin DAAD:

Phòng tiếng Đức
Trung tâm Việt-Đức
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Đại Cồ Việt / Trần Đại Nghĩa
Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3868 2179, máy lẻ 101
E-Mail: vdz(at)hust.edu.vn

Giờ tư vấn: Thứ hai đến thứ sáu, từ 9 – 12 giờ và từ 14 – 16 giờ.
Lưu ý: từ 12 – 14 giờ không hỗ trợ tư vấn qua điện thoại.

Trung tâm Thông tin DAAD Tp. Hồ Chí Minh
Deutsches Haus HCMC, 4.09
33 Lê Duẩn, P. Bến Nghé,
Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 3822 3427
E-Mail: hcmc(at)daadvn.org

Giờ tư vấn: Thứ hai và thứ sáu, từ 9 – 12 giờ và thứ ba và thứ năm từ 13 – 16 giờ theo lịch hẹn.

Đối với các câu hỏi liên quan đến DAAD, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Tại Hà Nội:

Văn phòng Đại diện DAAD Hà Nội
Trung Tâm Việt-Đức
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Đại Cồ Việt / Trần Đại Nghĩa
Hà Nội

E-Mail: daad(at)daadvn.org

Giờ làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu 9 – 12h và 14 – 16h.

Lưu ý: Từ 12 – 14h không hỗ trợ tư vấn qua điện thoại.

Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với người phụ trách của từng lĩnh vực sau đây:

 • Các công việc liên quan đến quản lý hoặc những vấn đề chung
  Ông Stefan Hase-Bergen
  E-Mail: hase-bergen(at)daadvn.org
  Điện thoại: + 84 24 3868 3773, số máy lẻ: 309
 • Tư vấn học Đại học tại Đức
  Đỗ Minh Việt
  E-Mail: viet(at)daadvn.org
  Điện thoại: +84 24 3868 3773, máy lẻ 305
  Giờ tư vấn tại chỗ:
  Thứ ba và thứ năm: từ 9 – 12 giờ,
  Thứ tư và thứ sáu: từ 14 – 16 giờ.
 • Tư vấn Học bổng
  Nguyễn Thị Kim Nhung
  E-Mail: nhung(at)daadvn.org
  Điện thoại: +84 24 3868 3773, máy lẻ 307
  Tư vấn theo lịch hẹn trước.
  Tư vấn trực tuyến về Học bổng DAAD theo lịch hẹn trước đặt qua E-Mail hocbong(at)daadvn.org
 • Các Chương trình cựu Sinh viên
  Lê Thị Hồng Phượng
  E-Mail: lephuong(at)daadvn.org
  Điện thoại: +84 24 3868 3773, máy lẻ 308
  Tư vấn theo lịch hẹn trước.
 • Chương trình DIES và Quản lý sự kiện
  Phạm Ngọc Mai
  E-Mail: maipn(at)daadvn.org
  Điện thoại: +84 24 3868 3773, máy lẻ 108
  Tư vấn theo lịch hẹn trước.
 • Kế toán và Hành chính – Nhân sự
  Phan Thị Thu Hồng
  E-Mail: hong(at)daadvn.org
  Điện thoại: +84 24 3868 3773, máy lẻ 302
  Tư vấn theo lịch hẹn trước.
 • Ngôn ngữ Đức
  Ông Jakob Konrath
  E-Mail: konrath(at)daadvn.org
  Điện thoại: +84 24 3868 3773, máy lẻ 306
  Tư vấn theo lịch hẹn trước.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Trung tâm Thông tin DAAD Tp. Hồ Chí Minh
Deutsches Haus HCMC, 4.09
33 Lê Duẩn, P. Bến Nghé,
Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 3822 3427
E-Mail: hcmc(at)daadvn.org

Giờ tư vấn:

 • Tư vấn học Đại học tại Đức:
  Tư vấn tại chỗ:Thứ hai, Thứ tư và Thứ sáu từ 9 – 12 giờ theo lịch hẹn
  Tư vấn trực tuyến:
  Thứ ba và Thứ năm từ 13 – 15 giờ theo lịch hẹn
 • Tư vấn về Nghiên cứu tại Đức và các chương trình học bổng:
  Thứ hai: 13 – 16 giờ và
  Thứ năm và Thứ sáu: 09 – 12 giờ theo lịch hẹn

Xin Quí vị đặt hẹn với Trung tâm Thông tin DAAD tại đây: https://daadichcmc.simplybook.asia
Quí vị hãy lưu ý là chúng tôi không hỗ trợ giải đáp thắc mắc qua điện thoại ngoài các thời điểm tư vấn nói trên.

Nhân sự tại Trung tâm Thông tin DAAD tại Thành phố Hồ Chí Minh:

 • Trưởng Trung tâm: TS. Berndt Tilp: phụ trách chung, tư vấn cho trường ĐH Đức, ngành Đức học và ngôn ngữ Đức
  Email: tilp(at)daadvn.org
  ĐT: +84 28 3822 3427
 • Ông Trần Thế Bình: tư vấn về du học Đức và học bổng, các chương trình cựu du học sinh, quản lý sự kiện
  Email: binh(at)daadvn.org
  ĐT: +84 28 3822 3427

Tư vấn theo lịch hẹn trước.