Các Sứ giả DAAD...

  • ... đều là cựu Học viên DAAD, đã Học tập và Nghiên cứu tại Đức
  • ... có  trải nghiệm thực tế nên biết rõ về Hệ thống Giáo dục Đại học, sau Đại học Đức và về DAAD
  • ... sẵn sàng cung cấp các thông tin cho Sinh viên và Cán bộ về Học tập và Nghiên cứu tại Đức
  • ... đã được DAAD đào tạo để giúp tư vấn một cách toàn diện và miễn phí
  • ... mỗi Học kỳ sẽ có một buổi giới thiệu về "Học tập và Nghiên cứu tại Đức" tại Trường đang công tác
  • ... có các tài liệu và thông tin để cung cấp cho Bạn
  • ... vui mừng vì Bạn quan tâm đến Du học và Nghiên cứu tại Đức

Những Sứ giả DAAD...

tại Thái Nguyên

TS Nguyễn Thị Phương Mai làm Nghiên cứu sinh từ năm 2011 đến năm 2016 tại Trường Đại học Tổng hợp Georg-August Gӧttingen và hiện đang công tác tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

Đại chỉ:
Khoa Tài Nguyên và Môi trường
Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (TNUS)
Tổ 4, phường Tân Thịnh
Thành phố Thái Nguyên, Tình Thái Nguyên

Điện thoại: +84 96 5156068
E-Mail: maintp(at)tnus.edu.vn

tại Huế

TS Nguyễn Hoàng Khánh Linh là Sứ giả DAAD tại Đại học Huế, làm Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Tổng hợp Georg-August Göttingen từ năm 2009 đến năm 2013.

Địa chỉ:
Khoa Tài nguyên đất & Môi trường Nông nghiệp
Trường Đại học Nông Lâm Huế
102 Phùng Hưng, Huế

Điện thoại: +84 54 351 6514
E-Mail: nguyenhoangkhanhlinh@huaf.edu.vn

tại Đà Nẵng

TS Nguyễn Thành Trung làm Nghiên cứu sinh từ năm 2005 đến năm 2010 tại Trường Đại học Tổng hợp Greifswald, hiện là Sứ giả DAAD tại Trường Đại học Duy Tân, Tp. Đà Nẵng.

Địa chỉ:
Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao
Trường Đại học Duy Tân
K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: +84 96 7258226
E-Mail: trung0784m5@yahoo.com

tại Cần Thơ

TS Nguyễn Khởi Nghĩa làm Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật München từ năm 2008 đến năm 2012 và hiện đang Giảng dạy tại Trường Đại học Cần Thơ:

Điạ chỉ:
Bộ môn Khoa học Đất - Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng
Trường Đại học Cần Thơ
Khu 2, Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: +84 93 2801727
E-Mail: nknghia@ctu.edu.vn

tại Long Xuyên

Từ năm 2014, TS Nguyễn Thị Thanh Xuân là Sứ giả DAAD tại Trường Đại học An Giang và đã làm Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Tổng hợp Friedrich-Wilhelm Bonn từ năm 2009 đến năm 2014.

Đại chỉ:
Trường Đại học An Giang
Mỹ Xuyên, Long Xuyên
Tỉnh An Giang

Điện thoại: +84 127 5535643
E-Mail: xuan@daadvn.org