Bên cạnh VPĐD tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin DAAD được thành lập từ đầu năm 2002 tại Thành phố Hồ Chí Minh với nhiệm vụ trọng tâm là giới thiệu về Học tập và Nghiên cứu tại Đức.

Trung tâm Thông tin DAAD tại Tp. Hồ Chí Minh cung cấp thông tin cập nhật về Học tập và Nghiên cứu tại Đức cho Sinh viên và các nhà Khoa học, về các Chương trình Hội học bổng cũng như hỗ trợ trong việc thiết lập quan hệ hợp tác giữa các Trường Đại học Đức và các Trường Đại học phía Nam Việt Nam.

Các hỗ trợ của Trung tâm Thông tin bao gồm:

  • Tư vấn Học tập và Học bổng tại Trung tâm Thông tin theo lịch hẹn hoặc qua điện thoại cũng như qua E-Mail.
  • Tổ chức các Hội thảo tại các Trường Phổ thông và tại các Trường Đại học.
  • Đại diện cho DAAD tại các Triển lãm Giáo dục.

Chúng tôi rất vui mừng được giúp đỡ Bạn!