Bên cạnh VPĐD tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin DAAD được thành lập vào năm 2005 tại Thành phố Hồ Chí Minh với nhiệm vụ trọng tâm là giới thiệu về Học tập và Nghiên cứu tại Đức.

Trung tâm Thông tin DAAD tại Tp. Hồ Chí Minh cung cấp thông tin cập nhật về Học tập và Nghiên cứu tại Đức cho Sinh viên và các nhà khoa học, về các chương trình học bổng cũng như hỗ trợ trong việc thiết lập quan hệ hợp tác giữa các Trường Đại học Đức và các Trường Đại học phía Nam Việt Nam.

Đội ngũ nhân viên tại Trung tâm Thông tin DAAD TP.HCM bao gồm các nhân sự sau đây:

 • Trưởng Trung tâm: TS. Berndt Tilp: phụ trách chung, tư vấn cho trường ĐH Đức, ngành Đức học và ngôn ngữ Đức
  tilp@daadvn.org
 • Ông Trần Thế Bình: tư vấn về du học Đức và học bổng, các chương trình cựu du học sinh, quản lý sự kiện
  binh@daadvn.org
 • Bà Lê Hương Thảo: tư vấn về du học Đức và học bổng, quản lý tài chính và nhân sự
  thao@daadvn.org

Các hỗ trợ của Trung tâm Thông tin bao gồm:

 • Tư vấn Học tập và Học bổng tại Trung tâm Thông tin theo lịch hẹn hoặc qua điện thoại cũng như qua E-Mail.
 • Tổ chức các Hội thảo tại các Trường Phổ thông và tại các Trường Đại học.
 • Đại diện cho DAAD tại các Triển lãm Giáo dục.

Quí vị có thắc mắc? Xin hãy liên hệ với chúng tôi: hcmc@daadvn.org. Chúng tôi rất vui mừng được giúp đỡ Quí vị!