Tự giới thiệu

© DAAD/Mueller

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) là tổ chức hỗ trợ trao đổi học thuật lớn nhất thế giới. Đóng vai trò là một hiệp hội chung của hơn 240 trường Đại học Đức, DAAD có trụ sở chính tại Bonn cùng mạng lưới các Văn phòng Đại diện, Trung tâm thông tin cũng như Trung tâm Khoa học và Sáng tạo (DWIH) tại hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới. Với gần 1.000 nhân viên làm việc trên khắp thế giới, mỗi năm DAAD tài trợ cho khoảng hơn 145.000 người.

DAAD tại Việt Nam

DAAD có hai Văn phòng tại Việt Nam: Văn phòng Đại diện tại Hà Nội và Trung tâm Thông tin tại Tp. Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Zwei Studierende sitzen mit einem Hochschulmitarbeiter im Büro bei einem Beratungsgespräch, im Hintergrund ist eine Weltkarte an der Wand.

DAAD tại Campuchia

Với các Chương trình của mình, DAAD hỗ trợ các Giảng viên trẻ và Đào tạo chuyên môn cho các Cán bộ lãnh đạo và quản lý.

Xem thêm
Tempel in Laos.

DAAD tại Lào

Tại Lào DAAD hỗ trợ đào tạo chuyên ngành các cán bộ lãnh đạo và quản lý thông qua các Chương trình Cao học dành cho các nước đang phát triển.

Xem thêm
Antike Pagoden in Bagan.

DAAD tại Myanmar

Miến Điện trở thành tâm điểm chú ý của ngày càng nhiều Trường Đại học Đức và nhiều thỏa thuận hợp tác đã được ký kết.

Xem thêm

Liên hệ

Thông tin liên hệ và giờ làm việc của chúng tôi.

Xem thêm
Fahnen mit dem DAAD-Logo vor der Außenfassade der Zentrale in Bonn.

Giới thiệu về DAAD

DAAD là một Cơ quan kết nối con người và kết nối Khoa học.

Xem thêm

Download và các ấn phẩm

Các ấn phẩm của DAAD.

Xem thêm

Thông tin của các Trường Đại học Đức

Boost your career with the International Master‘s in Project Managemen...

Boost your career. Acquire a German Master’s degree in Data Science & Project Management. Join us at HTW Berlin – On Campus or Online!

Xem thêm

Study with the one and only overseas campus of Technical University of...

Get your specially curated German degrees with Asian relevance! We are offering degrees in partnership with top Asian universities, and students at TUM Asia have the opportunity to combine German engi...

Xem thêm

Enhance your career opportunities with an MBA from Pforzheim Universit...

Advance your career with an MBA from Pforzheim University! We equip you with distinct advantages for the business of tomorrow at one of the best Business Schools in Germany.

Xem thêm

Study in English - Live in German(y)!

Upgrade your career with an English-taught MSc or MBA degree from Offenburg University! Your gateway to a qualified job in Germany and around the world!

Xem thêm

Study in Berlin - MBA & International Master’s Programmes

Our internationally recognized MBA & Master’s programmes will provide you with the knowledge and tools to conduct business in the global market.

Xem thêm

Get future-ready: Master’s in Water Management or Sustainable Textiles

You hold a Bachelor in Engineering? You are looking for an additional qualification with social, environmental and economic relevance? Get future-ready with our full-time Master’s programs in Sustaina...

Xem thêm

Web seminar Series for international Students: about Studies /PhD/Post...

Webseminar Series where you get useful information about studying and researching in Baden-Württemberg- the German Southwest- for students, Bachelor / Master, PhD and Post Doc candidates.

Xem thêm
1/7

Liên hệ