Vietnamesische Studierende beim Deutschlandfest in Hanoi.

Văn phòng Đại diện DAAD tại Hà Nội giải đáp các câu hỏi liên quan đến trao đổi Khoa học giữa Đức và nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Văn phòng Đại diện DAAD Hà Nội nằm trong Trung tâm Việt-Đức, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và mở cửa chào đón tất cả những ai quan tâm đến trao đổi hàn lâm với Đức. Từ tháng 9 năm 2017 ông Stefan Hase-Bergen giữ vị trí Trưởng Đại diện.

Trao đổi

VPĐD DAAD Hà Nội trợ giúp việc trao đổi Sinh viên, nhà Khoa học, Nghệ sĩ và các nhà quản trị Giáo dục Đại học. Mỗi năm, DAAD trao các suất Học bổng ngắn hạn và dài hạn với tổng giá trị lên đến một triệu Euro. Ngoài việc trao Học bổng, DAAD cũng thúc đẩy Quốc tế hóa trong lĩnh vực Khoa học. DAAD cũng tập trung vào công tác hỗ trợ những tài năng trẻ và khuyến khích học tập tại Đức. Những Sinh viên thật sự có năng lực sẽ được hỗ trợ thông qua nhiều Chương trình và trở thành đối tác của Đức.

Tiếng Đức

DAAD thúc đẩy sự phát triển tiếng Đức ở Việt Nam. Tại Trung tâm Việt-Đức có các khóa học tiếng Đức cho mọi đối tượng.

Tại Việt Nam có ba Trường Đại học Đào tạo chuyên ngành Ngôn ngữ Đức, đó là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Hà Nội. Ngoài ra, tại Đại học Quốc gia Hà Nội còn có thể học Cao học ngành Ngôn ngữ Đức . Cả Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Hà Nội đã có quan hệ Hợp tác với các Trường Đại học Đức. Toàn bộ ba Trường Đại học này đều có sự hỗ trợ Giảng dạy của các Giảng viên DAAD.

Các lĩnh vực hoạt động cụ thể của DAAD

  • Cung cấp thông tin về Học tập và Nghiên cứu tại Đức.
  • Tư vấn về các Chương trình Học bổng cũng như trao đổi.
  • Hỗ trợ Chương trình trao đổi cho nhà Khoa học và quan hệ đối tác Đại học.
  • Đại diện cho các Trường Đại học Đức.
  • Hỗ trợ liên hệ, trao đổi thông tin với các Trường Đại học Đức cũng như với các Trường Đại học ở Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar về các Dự án, Chương trình hợp tác và các sự kiện.
  • Hỗ trợ và kết nối các cựu Sinh viên Đức.
  • Khóa Đào tạo cho các Lãnh đạo các Trường Đại học.