Hỗ trợ cựu Học bổng viên DAAD

Internationale Alumni stehen auf einer Veranstaltung in Gruppen zusammen und unterhalten sich.
© GettyImages/10000 Hours

Một lần DAAD – mãi mãi DAAD: Phương châm này thể hiện nguyện vọng của DAAD đối với các cựu Học bổng viên của mình: Gắn bó và hỗ trợ lâu dài sau thời gian Chương trình Học bổng đã kết thúc thông qua nhiều Chương trình và hoạt động khác nhau.

Các Chương trình

Với các Chương trình này, DAAD muốn tiếp tục hỗ trợ các cựu Học bổng viên trong sự nghiệp của họ.

Xem thêm tại daad.de

Các Hội cựu Học bổng viên DAAD khắp Thế giới

Hơn 160 Hội cựu Học bổng viên DAAD tại hơn 70 Quốc gia giúp cho quan hệ giữa các cựu Học bổng viên DAAD với nhau và với DAAD luôn sôi động.

Xem thêm tại daad.de

Alumniportal Deutschland

Hãy đăng ký tại đây để giữ liên lạc với nhau, cập nhật thông tin và nhận các thông tin từ các Cơ quan, Tổ chức, Trường Đại học khi có các sự kiện xảy ra!

Xem thêm tại alumniportal-deutschland.org

Cựu Sinh viên Đức toàn cầu

Các Chương trình khác nhau dành cho các cựu Sinh viên Đức hay cho các Trường Đại học để giữ liên lạc với các cựu Sinh viên.

Xem thêm tại daad.de

Tạp chí dành cho cựu Học bổng viên DAAD

Tạp chí này của DAAD dành cho cựu Học bổng viên và kể về hoạt động Khoa học, Nghiên cứu và cuộc sống của cộng đồng cựu Sinh viên Đức toàn cầu.

Xem thêm tại daad.de

Thông tin của các Trường Đại học Đức

Study in Berlin - MBA & International Master’s Programmes

Our internationally recognized MBA & Master’s programmes will provide you with the knowledge and tools to conduct business in the global market.

Xem thêm

LL.M. International Finance Program at ILF

Earn an LL.M. International Finance degree at the Institute for Law and Finance (ILF) Scholarships available! Degree conferred by Goethe University Frankfurt. For graduates from Asia holding a first d...

Xem thêm

Discover the top-ranked International Graduate Programs at RPTU Univer...

21 International Master & PhD Programs at RPTU University of Kaiserslautern-Landau. Application Deadline: Apr 30 & Oct 31

Xem thêm

Hands-on Master’s programs at Hof University Graduate School

You hold a Bachelor and already gained some work experience? Kick-start your career with our exciting hands-on M.B.A. and M.Eng. programs. All programs comprise one year of internship – a great opport...

Xem thêm

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Xem thêm

International programmes at TH Rosenheim - study in English!

Do you want to study in one of Germany’s most attractive regions? Find out more about our English-taught study programmes.

Xem thêm

International Master´s Programmes at Fulda University of Applied Scien...

Study international Master’s programmes in European Studies, Food Business, Human Rights or Management for your career in international organizations and companies.

Xem thêm

Let us shape the future at Technische Universität Ilmenau!

You love science? Then contribute to our approaches of sustainability and energy, future mobility, artificial intelligence, and many more.

Xem thêm

Get future-ready: Master’s in Water Management or Sustainable Textiles

You hold a Bachelor in Engineering? You are looking for an additional qualification with social, environmental and economic relevance? Get future-ready with our hands-on Master’s programs in Sustainab...

Xem thêm
1/9

Liên hệ

  • Văn phòng Đại diện Hà Nội

    Đại Cồ Việt / Trần Đại Nghĩa HÀ NỘI Điện thoại: +84 4 3868 3773
    Fax: +84 4 3868 3772
    Địa chỉ E-Mail: daad@daadvn.org