Hỗ trợ cựu Học bổng viên DAAD

Internationale Alumni stehen auf einer Veranstaltung in Gruppen zusammen und unterhalten sich.
© GettyImages/10000 Hours

Một lần DAAD – mãi mãi DAAD: Phương châm này thể hiện nguyện vọng của DAAD đối với các cựu Học bổng viên của mình: Gắn bó và hỗ trợ lâu dài sau thời gian Chương trình Học bổng đã kết thúc thông qua nhiều Chương trình và hoạt động khác nhau.

Internationale Studierende gehen lachend in einem Gang der Universität.

Các Chương trình

Với các Chương trình này, DAAD muốn tiếp tục hỗ trợ các cựu Học bổng viên trong sự nghiệp của họ.

Xem thêm tại daad.de
Internationale Alumni stehen zusammen und unterhalten sich lachend.

Các Hội cựu Học bổng viên DAAD khắp Thế giới

Hơn 160 Hội cựu Học bổng viên DAAD tại hơn 70 Quốc gia giúp cho quan hệ giữa các cựu Học bổng viên DAAD với nhau và với DAAD luôn sôi động.

Xem thêm tại daad.de
Internationale Alumni sitzen auf einer Bank an der Universität und lächeln in die Kamera.

Alumniportal Deutschland

Hãy đăng ký tại đây để giữ liên lạc với nhau, cập nhật thông tin và nhận các thông tin từ các Cơ quan, Tổ chức, Trường Đại học khi có các sự kiện xảy ra!

Xem thêm tại alumniportal-deutschland.org
Zwei internationale Alumni unterhalten sich mit Tablet in der Hand.

Cựu Sinh viên Đức toàn cầu

Các Chương trình khác nhau dành cho các cựu Sinh viên Đức hay cho các Trường Đại học để giữ liên lạc với các cựu Sinh viên.

Xem thêm tại daad.de
Studierender lehnt an der Wand des Universitätsgebäudes und lächelt in die Kamera.

Tạp chí dành cho cựu Học bổng viên DAAD

Tạp chí này của DAAD dành cho cựu Học bổng viên và kể về hoạt động Khoa học, Nghiên cứu và cuộc sống của cộng đồng cựu Sinh viên Đức toàn cầu.

Xem thêm tại daad.de

Thông tin của các Trường Đại học Đức

Boost your career with the International Master‘s in Project Managemen...

Boost your career. Acquire a German Master’s degree in Data Science & Project Management. Join us at HTW Berlin – On Campus or Online!

Xem thêm

Get future-ready: Master’s in Water Management or Sustainable Textiles

You hold a Bachelor in Engineering? You are looking for an additional qualification with social, environmental and economic relevance? Get future-ready with our full-time Master’s programs in Sustaina...

Xem thêm

Study in English - Live in German(y)!

Upgrade your career with an English-taught MSc or MBA degree from Offenburg University! Your gateway to a qualified job in Germany and around the world!

Xem thêm

Web seminar Series for international Students: about Studies /PhD/Post...

Webseminar Series where you get useful information about studying and researching in Baden-Württemberg- the German Southwest- for students, Bachelor / Master, PhD and Post Doc candidates.

Xem thêm

Study with the one and only overseas campus of Technical University of...

Get your specially curated German degrees with Asian relevance! We are offering degrees in partnership with top Asian universities, and students at TUM Asia have the opportunity to combine German engi...

Xem thêm

Enhance your career opportunities with an MBA from Pforzheim Universit...

Advance your career with an MBA from Pforzheim University! We equip you with distinct advantages for the business of tomorrow at one of the best Business Schools in Germany.

Xem thêm

Study in Berlin - MBA & International Master’s Programmes

Our internationally recognized MBA & Master’s programmes will provide you with the knowledge and tools to conduct business in the global market.

Xem thêm
1/7

Liên hệ