Content

Học bổng

Vietnamesische Studierende sehen sich Broschueren an.
© Hoang Duc Thinh

Sách vở, ăn uống, đi lại, thuê nhà, sinh hoạt… Hàng loạt chi phí phát sinh tại một đất nước mới mẻ. Học bổng là một cơ hội để có thể giảm bớt áp lực tài chính. Tại đây Bạn có thể xem có Học bổng nào phù hợp với mình không?

Các Chương trình Học bổng

Học bổng là cơ hội để giảm bớt áp lực tài chính và chuyên tâm vào học tập và nghiên cứu.

Xem thêm
Icon eines weißen Globus mit angepinnter Siegesschleife auf blauem Grund

Scholarship Database

Thông tin về các Chương trình Học bổng dành cho Sinh viên, Học viên, Nghiên cúu sinh và Giảng viên Đại học của DAAD và của các tổ chức khác của Đức.

Xem thêm

Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp liên quan đến việc đặt đơn xin học bổng.

Xem thêm

Thông tin của các Trường Đại học Đức

RheinMain University of Applied Sciences-From Here to Career

Explore practice-oriented programs at Hochschule RheinMain. Shape your future and launch your career in Germany’s economic hub.

Xem thêm

HFU – The time of your life

Located in the heart of the Black Forest - experience freedom in every breath - join our international community!

Xem thêm

Be part of the transition to the future shape of energy

Join our English-taught Bachelor of Science in Energy Systems Engineering and Management!

Xem thêm

MBA European Management with special Entrepreneurship courses

Study the MBA European Management with a focus on Entrepreneurship at the heart of Europe and qualify for management positions around the world! Apply today and become a leader of the future!

Xem thêm

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Xem thêm

Kick-start your future career in Financial Management at Coburg Univer...

If you are interested in management and finance our premium MBA program Financial Management could be just right for you! The program features an optional Dual Degree from UniSC Australia and a Bloomb...

Xem thêm
1/6

Liên hệ

  • Văn phòng Đại diện Hà Nội

    Đại Cồ Việt / Trần Đại Nghĩa Hà Nội Điện thoại: +84 24 3868 3773
    Địa chỉ E-Mail: daaddaadvn.org
Ảnh chụp bản đồ có vị trí của Văn phòng DAAD