Vietnamesische Studierende sehen sich Broschueren an.

Sách vở, ăn uống, đi lại, thuê nhà, sinh hoạt... Hàng loạt chi phí phát sinh tại một đất nước mới mẻ. Học bổng là một cơ hội để có thể giảm bớt áp lực tài chính. Tại đây Bạn có thể xem có Học bổng nào phù hợp với mình không?