Trung tâm Thông tin DAAD Thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa

© EU-Delegation Hanoi

Hôm nay, sau hơn 16 năm gắn bó, là ngày tư vấn cuối cùng của anh Trần Thế Bình tại Trung tâm Thông tin DAAD Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong các năm qua, anh Bình trở thành bộ mặt quen thuộc không thể tách rời của DAAD tại miền Nam Việt Nam và đã hỗ trợ vô số lượt Học sinh/Sinh viên có ý định học Đại học tại Đức, hỗ trợ các Trường Đại học muốn kết nối hay tìm đối tác phù hợp tại Đức và giúp biết bao Nhà Khoa học Việt Nam tìm được Học bổng. Chúng tôi muốn chúc anh Bình mọi điều tốt đẹp nhất cho con đường tương lai của anh Bình.
Vì tái cơ cấu lại hệ thống trên toàn cầu, nên Trung tâm Thông tin DAAD Thành phố Hồ Chí Minh đến cuối năm nay sẽ đóng cửa.
Tất cả các yêu cầu tư vấn, thông tin về “Học Đại học tại Đức”, “Học bổng DAAD” v.v… sẽ tập trung về đầu mối tại Văn phòng Đại diện DAAD Hà Nội theo địa chỉ sau:

Văn phòng Đại diện DAAD Hà Nội
Trung Tâm Việt-Đức
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Đại Cồ Việt / Trần Đại Nghĩa
Hà Nội

E-Mail: daad@daadvn.org
Điện thoại: 024 3868 3773

Thông tin của các Trường Đại học Đức

Light Up Your Future! Study Optics & Photonics!

Light Up Your Future! Study Optics & Photonics! Do you have background in Engineering or Natural Sciences? Join us as Master or Ph.D. student and benefit from a strong industry network, state of the a...

Xem thêm

Discover the business of tomorrow – enhance your career opportunities ...

The full-time MBA in International Management at Pforzheim University combines a classical management education with the most relevant future topics: Innovation Management, Sustainable Globalization a...

Xem thêm

Kick-start your future career in Financial Management at Coburg Univer...

If you are interested in management and finance our premium MBA program Financial Management could be just right for you! The program features an optional Dual Degree from USC Australia and a Bloomber...

Xem thêm

M. Sc. in Energy, Mobility, Production, Finance or IT: Study in German...

Industry-oriented M. Sc. in Renewable Energies, Digital Transformation, Global Production, Innovation, and the Future of Mobility. English taught – in Germany!

Xem thêm

Technische Universität Ilmenau – Your choice. Your studies.

Take your chance to experience how future-oriented education and excellent research in fields of technology, mathematics and natural sciences, business and media meet with cultural diversity on our be...

Xem thêm

MBA IBC – Prepared for Leadership

Upgrade your career with an English-taught MBA degree of Offenburg University! Your gateway to a qualified job in Germany and around the world!

Xem thêm

Engineer your future career with HTW Foundation Programme

The programme provides you with the German language skills needed on the way to a brilliant career in Germany as a well-educated graduate and future specialist!

Xem thêm
1/7

Liên hệ