Trung tâm Thông tin DAAD Thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa

© EU-Delegation Hanoi

Hôm nay, sau hơn 16 năm gắn bó, là ngày tư vấn cuối cùng của anh Trần Thế Bình tại Trung tâm Thông tin DAAD Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong các năm qua, anh Bình trở thành bộ mặt quen thuộc không thể tách rời của DAAD tại miền Nam Việt Nam và đã hỗ trợ vô số lượt Học sinh/Sinh viên có ý định học Đại học tại Đức, hỗ trợ các Trường Đại học muốn kết nối hay tìm đối tác phù hợp tại Đức và giúp biết bao Nhà Khoa học Việt Nam tìm được Học bổng. Chúng tôi muốn chúc anh Bình mọi điều tốt đẹp nhất cho con đường tương lai của anh Bình.
Vì tái cơ cấu lại hệ thống trên toàn cầu, nên Trung tâm Thông tin DAAD Thành phố Hồ Chí Minh đến cuối năm nay sẽ đóng cửa.
Tất cả các yêu cầu tư vấn, thông tin về “Học Đại học tại Đức”, “Học bổng DAAD” v.v… sẽ tập trung về đầu mối tại Văn phòng Đại diện DAAD Hà Nội theo địa chỉ sau:

Văn phòng Đại diện DAAD Hà Nội
Trung Tâm Việt-Đức
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Đại Cồ Việt / Trần Đại Nghĩa
Hà Nội

E-Mail: daad@daadvn.org
Điện thoại: 024 3868 3773

Thông tin của các Trường Đại học Đức

LL.M. Intern. Finance Program at ILF

Earn an LL.M. International Finance degree at the Institute for Law and Finance (ILF) Scholarships available! Degree conferred by Goethe University Frankfurt. For graduates from Asia holding a first d...

Xem thêm

TU Berlin’s new podcast: Should I stay or should I go?

In the podcast “Should I stay or should I go?”, three alums of TU Berlin speak about their reasons for staying in Germany or returning home after graduation.

Xem thêm

Enhance your career opportunities with an MBA from Pforzheim Universit...

Advance your career with an MBA from Pforzheim University! We equip you with distinct advantages for the business of tomorrow at one of the best Business Schools in Germany.

Xem thêm

Hands-on Master’s programs at Hof University Graduate School

You hold a Bachelor and already gained some work experience? Kick-start your career with our exciting hands-on M.B.A. and M.Eng. programs. All programs comprise an internship – a great opportunity to ...

Xem thêm

International Business Programs with global & specific cultural focuse...

Are you interested in pursuing a Bachelor’s or Master’s business degree, and want to prepare yourself for our expanding and volatile international economy?

Xem thêm

Boost your career with the International Master‘s in Project Managemen...

Boost your career. Acquire a German Master’s degree in Data Science & Project Management. Join us at HTW Berlin – On Campus or Online!

Xem thêm

Apply now for the Master’s program in European and International Law a...

Excellence in European and International Law. Students from more than 30 nations. Internationally renowned lecturers. Meet the world at the Europa-Institut! Apply now!

Xem thêm

Technology Management - our English-language university MBA program

NIT Northern Institute of Technology Management, the Business School at the TUHH Hamburg University of Technology. Your chance to make two masters in one year.

Xem thêm

Livable and lovable – the University of Siegen!

Get to know our English language Master’s programs during our webinar series in March 2023.

Xem thêm

Study with the one and only overseas campus of Technical University of...

Get your specially curated German degrees with Asian relevance! We are offering degrees in partnership with top Asian universities, and students at TUM Asia have the opportunity to combine German engi...

Xem thêm

Engineer Your Future for Success!

Fully English-Taught B.Sc. in Mechanical Engineering (International) in Germany’s Engineering Hub Karlsruhe.

Xem thêm

Study in English - Live in German(y)!

Upgrade your career with an English-taught MSc or MBA degree from Offenburg University! Your gateway to a qualified job in Germany and around the world!

Xem thêm

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Xem thêm
1/13

Liên hệ