Content

Trung tâm Thông tin DAAD Thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa

© EU-Delegation Hanoi

Hôm nay, sau hơn 16 năm gắn bó, là ngày tư vấn cuối cùng của anh Trần Thế Bình tại Trung tâm Thông tin DAAD Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong các năm qua, anh Bình trở thành bộ mặt quen thuộc không thể tách rời của DAAD tại miền Nam Việt Nam và đã hỗ trợ vô số lượt Học sinh/Sinh viên có ý định học Đại học tại Đức, hỗ trợ các Trường Đại học muốn kết nối hay tìm đối tác phù hợp tại Đức và giúp biết bao Nhà Khoa học Việt Nam tìm được Học bổng. Chúng tôi muốn chúc anh Bình mọi điều tốt đẹp nhất cho con đường tương lai của anh Bình.
Vì tái cơ cấu lại hệ thống trên toàn cầu, nên Trung tâm Thông tin DAAD Thành phố Hồ Chí Minh đến cuối năm nay sẽ đóng cửa.
Tất cả các yêu cầu tư vấn, thông tin về “Học Đại học tại Đức”, “Học bổng DAAD” v.v… sẽ tập trung về đầu mối tại Văn phòng Đại diện DAAD Hà Nội theo địa chỉ sau:

Văn phòng Đại diện DAAD Hà Nội
Trung Tâm Việt-Đức
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Đại Cồ Việt / Trần Đại Nghĩa
Hà Nội

E-Mail: daad@daadvn.org
Điện thoại: 024 3868 3773

Thông tin của các Trường Đại học Đức

Transform tomorrow: Advance your tech skills for a sustainable world

Study in the center of Germany: Bachelor and master programs designed for real-world impact.

Xem thêm

Earn an LL.M. International Finance degree at the Institute for Law an...

Scholarships available! Degree conferred by Goethe University Frankfurt. For graduates from Asia holding a first degree in law, business or economics. One-year program conducted in English. Apply now...

Xem thêm

Food Quality and Safety (M.Sc.)

Your master’s degree for a better world! Be a part of our international master’s programme at the Faculty of Life Sciences: Food, Nutrition and Health and apply now!

Xem thêm

Be part of the transition to the future shape of energy

Join our English-taught Bachelor of Science in Energy Systems Engineering and Management!

Xem thêm

MBA International Business Consulting at Offenburg University (Black F...

MBA IBC (Black Forest Business School) – Prepared for Leadership Upgrade your career with an English-taught MBA degree of Offenburg University! Your gateway to a qualified job in Germany and around...

Xem thêm

RheinMain University of Applied Sciences-From Here to Career

Explore practice-oriented programs at Hochschule RheinMain. Shape your future and launch your career in Germany’s economic hub.

Xem thêm

HFU – The time of your life

Located in the heart of the Black Forest - experience freedom in every breath - join our international community!

Xem thêm

Kick-start your future career in Financial Management at Coburg Univer...

If you are interested in management and finance our premium MBA program Financial Management could be just right for you! The program features an optional Dual Degree from UniSC Australia and a Bloomb...

Xem thêm
1/8

Liên hệ

  • Văn phòng Đại diện Hà Nội

    Đại Cồ Việt / Trần Đại Nghĩa Hà Nội Điện thoại: +84 24 3868 3773
    Địa chỉ E-Mail: daaddaadvn.org
Ảnh chụp bản đồ có vị trí của Văn phòng DAAD