Content

Call for ideas to DAAD-Alumni – Chuyển đổi xanh ở Việt Nam

© DAAD Vietnam

Vào tháng 5 này, DAAD Việt Nam phối hợp cùng với Đại sứ quán Đức và Viện Goethe tổ chức một buổi Germany Alumni-Talk tại Hà Nội với chủ đề: “Chuyển đổi xanh ở Việt Nam”.

Nếu bạn là Cựu học bổng viên của DAAD và có một dự án nghiên cứu thú vị, một giải pháp sáng tạo liên quan đến chủ đề này và bạn sẵn sàng chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm và tầm nhìn về một Việt Nam xanh hơn, chúng tôi mời bạn gửi cho chúng tôi ý tưởng của bạn về cách mà bạn sẽ làm tại Alumni-Talk để cuộc trao đổi trở nên thú vị và có tính tương tác cao về chủ đề này trước ngày 04.04.2024 về địa chỉ E-Mail: huyen@daad.de.

Tìm hiểu thêm thông tin tại đây.

Download Flyer

Thông tin của các Trường Đại học Đức

RheinMain University of Applied Sciences-From Here to Career

Explore practice-oriented programs at Hochschule RheinMain. Shape your future and launch your career in Germany’s economic hub.

Xem thêm

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Xem thêm

Kick-start your future career in Financial Management at Coburg Univer...

If you are interested in management and finance our premium MBA program Financial Management could be just right for you! The program features an optional Dual Degree from UniSC Australia and a Bloomb...

Xem thêm

HFU – The time of your life

Located in the heart of the Black Forest - experience freedom in every breath - join our international community!

Xem thêm

Be part of the transition to the future shape of energy

Join our English-taught Bachelor of Science in Energy Systems Engineering and Management!

Xem thêm

MBA European Management with special Entrepreneurship courses

Study the MBA European Management with a focus on Entrepreneurship at the heart of Europe and qualify for management positions around the world! Apply today and become a leader of the future!

Xem thêm
1/6

Liên hệ

  • Văn phòng Đại diện Hà Nội

    Đại Cồ Việt / Trần Đại Nghĩa Hà Nội Điện thoại: +84 24 3868 3773
    Địa chỉ E-Mail: daaddaadvn.org
Ảnh chụp bản đồ có vị trí của Văn phòng DAAD