Inhalt

Hội thảo RoHan

Từ ngày 07/11 đến 10/11/2022, tại thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với Đại học Rostock, Viện xúc tác Leibniz (LIKAT) và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức Hội thảo về các mục tiêu phát triển bền vững RoHan DAAD lần thứ 6 năm 2022 “New Avenues in Catalysis – Paving the Road to a Sustainable Future” – “Những con đường mới trong xúc tác – Mở đường cho một tương lai bền vững”.

Hội thảo có sự hiện diện ông Stefan Hase Bergen – Giám đốc DAAD khu vực Đông Nam Á, PGS. TS. La Thế Vinh – Viện trưởng Viện Kỹ thuật Hoá học, GS. Lê Minh Thắng và GS. Lê Thanh Sơn – Điều phối viên dự án phía Việt Nam, TS. Dirk Hollmann và TS. Esteban Mejia – Điều phối viên dự án phía Đức, cùng với các cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên thạc sỹ và sinh viên của các trường đối tác đã tham gia trao đổi nghiên cứu trong khuôn khổ chương trình.

Ông Stefan Hase-Bergen – Giám đốc DAAD khu vực Đông Nam Á  phát biểu khai mạc Hội thảo.© RoHan 2022

Dự án RoHan (Rostock – Hà Nội) là một chương trình được Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) do Bộ hợp tác và phát triển kinh tế Liên bang Đức (BMZ) tài trợ, về việc triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Trường ĐH tổng hợp Rostock, Viện nghiên cứu xúc tác Leibniz, Trường ĐHBK Hà Nội, Trường ĐH KHTN – ĐHQG Hà Nội là các đối tác tham gia dự án. Mục đích của dự án nhằm thúc đẩy sự phát triển khoa học và công nghệ thông qua đào tạo các nhà khoa học Việt Nam trình độ cao tại các trường đại học tham gia dự án phía Đức và Việt Nam. Dự án kỳ vọng sẽ đạt được những mục tiêu về phát triển bền vững vào năm 2030.

Đại biểu tham dự Hội thảo.© RoHan 2022

Dự án RoHan được thực hiện trong hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2016 đến 2020 đã kết thúc thành công, góp phần đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ cho ĐHBK Hà Nội, khoảng trên 20 cán bộ sang trao đổi và hợp tác nghiên cứu tại Rostock trong thời gian từ 1 tháng đến 3 năm. Giai đoạn 2 từ năm 2021 đến năm 2025 nhằm tiếp tục phát triển những kết quả đã đạt được từ giai đoạn 1. Trong giai đoạn này, dự án tập trung thúc đẩy sự phát triển của PTN RoHan đã được đầu tư trong giai đoạn 1 thành trung tâm xúc tác Việt Đức (GeViCat center) là nơi để đào tạo các NCS, ThS của chương trình RoHan, nơi nghiên cứu của các sinh viên sau đại học từ Đức và các nước trong khu vực châu Á, cũng như từ các trường đại học tại Việt Nam, các đơn vị khác của ĐH BKHN cùng trao đổi, hợp tác nghiên cứu. Với trọng tâm này, dự án kỳ vọng sau khi giai đoạn 2 kết thúc, trung tâm sẽ trở thành một trung tâm nghiên cứu quốc tế độc lập, thu hút cán bộ khoa học trong và ngoài nước đến trao đổi hợp tác. Bên cạnh đó, dự án cũng thúc đẩy sự phát triển của chương trình Double Degree Thạc sỹ Hóa học giữa đại học Rostock và ĐH BKHN, đã được ký kết cuối giai đoạn 1, để phát triển thành 1 chương trình thường xuyên và liên tục giữa 2 trường ngay cả sau khi giai đoạn 2 kết thúc.

Trong khuôn khổ Hội thảo diễn ra từ ngày 07/11 đến 10/11/2022, 60 bài thuyết trình và Poster với các ý tưởng mới và các chủ đề nghiên cứu bền vững trong xúc tác đã được trình bày tại sự kiện này.

TS. Esteban Mejia trình bày nghiên cứu vật liệu xúc tác phát triển từ vỏ trấu Việt Nam.© RoHan 2022

Tại hội thảo, các nhà khoa học tập trung chia sẻ những kết quả nghiên cứu tập trung vào các chủ đề chính trong lĩnh vực hóa học gồm: xúc tác hóa học bền vững, quang xúc tác, xúc tác công nghiệp, xúc  tác trong chuyển hóa chất thải sinh học, xúc tác xử lý môi trường không khí và nước… Trong đó, nhiều kết quả nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn được trình bày bởi nhà khoa học có uy tín trên thế giới.

Các nhà khoa học tham quan Trung tâm xúc tác Việt Đức.© RoHan 2022

Hội thảo đã tạo cơ hội cho các nhà khoa học, chuyên gia không chỉ giao lưu trao đổi học thuật, tiếp cận với công nghệ tiên tiến, xu hướng đổi mới trong lĩnh vực hóa học đang diễn ra trên quy mô cầu mà còn thúc đẩy mạng lưới hợp tác nghiên cứu giữa các trường ĐH, viện nghiên cứu nhằm phục vụ sự phát triển KH&CN của Việt Nam hiện nay.

Xem thêm thông tin về chương trình RoHan tại: http://www.rohan-sdg.com/index.php/home.html.