Content

Trường DBĐH Hannover tổ chức Kỳ thi thí điểm tại Việt Nam

Trường Dự bị Đại học Hannover (Niedersächsisches Studienkolleg) tổ chức Kỳ thi thí điểm tại Hà Nội vào giữa tháng một năm 2024. Nhập học tại Hannover vào đầu tháng tư cùng năm.

Tất cả các Bạn đã nộp Hồ sơ hoặc chưa nộp Hồ sơ xin Giấy mời thi của một Trường Đại học tại Bang Niedersachsen đều có thể đăng ký tham gia Kỳ thi thí điểm của Trường Dự bị Đại học Hannover tại Việt Nam. Các yêu cầu tối thiểu như sau:

 • quan tâm đến việc học Đại học tại một Trường Đại học tại Bang Niedersachsen
 • trình độ tiếng Đức tối thiểu B1, nên B2 có ít nhất một (01) kỹ năng trình độ B2
 • đăng ký thi với VPĐD DAAD Hà Nội theo E-Mail STK-H@daadvn.org đến ngày 31.12.2023 (xem mẫu đăng ký tại www.daadvn.org/dbdh)
 • Trường Dự bị Đại học Hannover sẽ thu lệ phí thi tại Việt Nam thông qua một đơn vị thứ ba được Trường ủy nhiệm. Sau khi đăng ký chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể qua E-Mail
 • Trường Dự bị Đại học Hannover chỉ tổ chức tuyển G-Kurs và W-Kurs tại Việt Nam và sẽ giới hạn chỉ tiêu đăng ký thi tại Việt Nam. Tiêu chí xét trong trường hợp cần áp chỉ tiêu sẽ là trình độ tiếng Đức. Kỳ thi thí điểm có thể bị hủy vì bất kỳ lý do gì
 • sẽ thi vào giữa tháng 01.2024 tại Hà Nội
 • nếu trúng tuyển sẽ được hỗ trợ xin Giấy mời nhập học của một Trường Đại học tại Bang Niedersachsen và nhập học tại Trường Dự bị Đại học Hannover

Thông tin của các Trường Đại học Đức

MBA International Business Consulting at Offenburg University (Black F...

MBA IBC (Black Forest Business School) – Prepared for Leadership Upgrade your career with an English-taught MBA degree of Offenburg University! Your gateway to a qualified job in Germany and around...

Xem thêm

Transform tomorrow: Advance your tech skills for a sustainable world

Study in the center of Germany: Bachelor and master programs designed for real-world impact.

Xem thêm

HFU – The time of your life

Located in the heart of the Black Forest - experience freedom in every breath - join our international community!

Xem thêm

Food Quality and Safety (M.Sc.)

Your master’s degree for a better world! Be a part of our international master’s programme at the Faculty of Life Sciences: Food, Nutrition and Health and apply now!

Xem thêm

Earn an LL.M. International Finance degree at the Institute for Law an...

Scholarships available! Degree conferred by Goethe University Frankfurt. For graduates from Asia holding a first degree in law, business or economics. One-year program conducted in English. Apply now...

Xem thêm

RheinMain University of Applied Sciences-From Here to Career

Explore practice-oriented programs at Hochschule RheinMain. Shape your future and launch your career in Germany’s economic hub.

Xem thêm

Kick-start your future career in Financial Management at Coburg Univer...

If you are interested in management and finance our premium MBA program Financial Management could be just right for you! The program features an optional Dual Degree from UniSC Australia and a Bloomb...

Xem thêm

Be part of the transition to the future shape of energy

Join our English-taught Bachelor of Science in Energy Systems Engineering and Management!

Xem thêm
1/8

Liên hệ

 • Văn phòng Đại diện Hà Nội

  Đại Cồ Việt / Trần Đại Nghĩa Hà Nội Điện thoại: +84 24 3868 3773
  Địa chỉ E-Mail: daaddaadvn.org
Ảnh chụp bản đồ có vị trí của Văn phòng DAAD