Một Học sinh Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Việt Nam, trước khi được chấp nhận vào học tại một Trường Đại học tại Đức, về nguyên tắc, phải vượt qua kỳ "Thi đánh giá chất lượng tương đương" (Feststellungsprüfung - FSP).

Về trình độ Văn hóa, chỉ những người đã Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Việt Nam, đã trúng tuyển vào hệ Chính quy tại một Trường Đại học Việt Nam được công nhận được tham gia Feststellungsprüfung.

Các Trường Dự bị Đại học tại Đức (Studienkolleg) có các Chương trình chuẩn bị cho kỳ thi Feststellungsprüfung này.

Kỳ Feststellungsprüfung cho một Trường Đại học (Universität, Technische Universität) có khác so với kỳ Feststellungsprüfung cho một Trường Đại học Khoa học Ứng dụng (Fachhochschule):

Kỳ Feststellungsprüfung cho một Trường Đại học Khoa học Ứng dụng (Hochschule, Fachhochschule)

Tân Sinh viên có thể chuẩn bị trước cho kỳ thi này tại một Trường Dự bị Đại học (Studienkolleg) cho các Trường Đại học Khoa học Ứng dụng thông thường trong hai Học kỳ. Tại đây các khóa dạy trọng tâm theo nguyện vọng học sau này của tân Sinh viên.

 • Khóa DÜ: Chuẩn bị cho các Ngành Phiên dịch, Dịch thuật
 • Khóa GD: Chuẩn bị cho các Ngành Nghệ thuật
 • Khóa SW: Chuẩn bị cho các Ngành Khoa học Xã hội
 • Khóa TI: Chuẩn bị cho các Ngành Khoa học Kỹ thuật
 • Khóa WW: Chuẩn bị cho các Ngành Khoa học Kinh tế

Các môn học và môn thi trong Studienkolleg là:

Khóa DÜ:

 • Đức ngữ,
 • Ngoại Ngữ thứ hai (Anh ngữ hoặc Pháp ngữ),
 • Ngoại Ngữ thứ ba (Anh ngữ hoặc Pháp ngữ hoặc tiếng Tây Ban Nha),
 • Công nghệ Thông tin và Tin học.

Khóa GD:

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • Thiết kế, Tạo mẫu,
 • Vật lý,
 • CAD.

Khóa SW:

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • các môn Khoa học Xã hội (Giáo dục học/Tâm lý học, Xã hội học, Luật),
 • Công nghệ Thông tin và Tin học,
 • Anh ngữ.

Khóa TI:

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • các môn Khoa học Tự nhiên,
 • Vẽ Kỹ thuật (kể cả CAD) hoặc Tin học.

Khóa WW:

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • Kinh tế Quốc dân, Kinh tế Quản trị,
 • Công nghệ Thông tin và Tin học, Anh ngữ.

 

Bên cạnh các môn học trên, thường có thêm những môn học khác, liên quan đến Ngành học.

Feststellungsprüfung chỉ có thể thi lại duy nhất một lần tại cùng một Trường Dự bị Đại học và sớm nhất sáu tháng sau khi thi kỳ đầu tiên.

Để được nhận vào học tại Trường Dự bị Đại học, các tân Sinh viên phải chứng minh qua một kỳ thi đầu vào là có đủ khả năng theo học Chương trình bằng tiếng Đức dạy tại đây. Kỳ thi này có thể được thi lại một lần, tại một số Trường Dự bị Đại học là hai lần. Để chuẩn bị cho kỳ thi thứ hai, một vài Trường Dự bị Đại học có những khóa chuẩn bị cấp tốc.

Trong khoảng thời gian theo học tại Trường Dự bị Đại học, các Học viên được xem như là Sinh viên chính qui của Trường Đại học Khoa học Ứng dụng mà Trường Dự bị Đại học này trực thuộc.

Kỳ Feststellungsprüfung cho một Trường Đại học Tổng hợp (Universität, Technische Universität)

Tân Sinh viên có thể chuẩn bị trước cho kỳ thi này tại một Trường Dự bị Đại học (Studienkolleg) cho các Trường Đại học Tổng hợp thông thường trong hai Học kỳ. Tại đây các khóa dạy trọng tâm theo nguyện vọng học sau này của tân Sinh viên.

Kỳ thi bao gồm phần Lý thuyết và phần Vấn đáp.

Đối với tất cả các tân Sinh viên, môn Đức ngữ là môn thi bắt buộc. Học viên có Chứng chỉ "Zentrale Oberstufenprüfung" (ZOP), "Kleines Deutsches Sprachdiplom" (KDS), "Großes Deutsches Sprachdiplom" (GDS) của Viện Goethe, bằng "TestDaF-4" hay đã đậu kỳ thi "Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber" (DSH-2) thì được miễn thi môn Đức ngữ.

Các môn thi Lý thuyết bao gồm môn Đức ngữ và hai môn trọng tâm khác.

Các môn thi Vấn đáp có thể bao gồm tất cả các môn trọng tâm đã được học. Tùy theo qui định của từng Tiểu bang, kỳ Feststellungsprüfung có thể được tiến hành khác nhau.

Tại các Trường Dự bị Đại học có các khóa học trọng tâm cho các Ngành học Đại học sau này như sau:

 • Khóa G: Chuẩn bị cho các Ngành Nhân văn học, Xã hội học, Mỹ thuật, Nhạc và Ngành Đức ngữ
 • Khóa M: Chuẩn bị cho các Ngành Y học và Sinh học
 • Khóa S: Chuẩn bị cho các Ngành Ngôn ngữ (ngoại trừ ngành Đức ngữ)
 • Khóa T: Chuẩn bị cho các Ngành Khoa học Kỹ thuật, Toán học và Khoa học Tự nhiên (ngoại trừ các Ngành Sinh học)
 • Khóa W: Chuẩn bị cho các ngành Kinh tế học và Khoa học Xã hội

Các môn thi Lý Thuyết là:

Khóa G:

 • Đức ngữ,
 • Văn học Đức hoặc Anh ngữ,
 • Xã hội học/Địa lý.

Khóa M:

 • Đức ngữ,
 • Sinh vật và/hoặc Hóa học,
 • Vật lý hoặc Toán.

Khóa S:

 • Đức ngữ,
 • Một ngoại ngữ thứ hai,
 • Lịch sử hoặc Xã hội học/Địa lý hoặc Văn học Đức.

Khóa T:

 • Đức ngữ,
 • Toán (kể cả Tin học),
 • Vật lý hay Hóa học.

Khóa W:

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • Kinh tế Quốc dân,
 • Kinh tế Quản trị.

Feststellungsprüfung chỉ có thể thi lại duy nhất một lần tại cùng một Trường Dự bị Đại học và sớm nhất sáu tháng sau khi thi kỳ đầu tiên.

Những tân Sinh viên muốn học tại Trường Dự bị Đại học thường cần đăng ký thông qua các Trường Đại học sau này muốn học. Điều đó có nghĩa là những tân Sinh viên này phải nộp đơn xin học Dự bị Đại học tại Trường Đại học sau này muốn theo học.

Để được nhận vào học tại Trường Dự bị Đại học, các tân Sinh viên phải chứng minh qua một kỳ thi đầu vào là có đủ khả năng theo học Chương trình bằng tiếng Đức dạy tại đây. Kỳ thi này có thể được thi lại một lần, tại một số Trường Dự bị Đại học là hai lần. Để chuẩn bị cho kỳ thi thứ hai, một vài Trường Dự bị Đại học có những khóa chuẩn bị cấp tốc. Có những Trường Dự bị Đại học còn kết hợp kỳ thi đầu vào với những môn khác như Toán chẳn hạn.

Trong khoảng thời gian theo học tại Trường Dự bị Đại học, các Học viên được xem như là Sinh viên chính qui của Trường Đại học Tổng hợp mà Trường Dự bị Đại học này trực thuộc.

Các Trường Dự bị Đại học Đức có tổ chức thi tuyển rộng rãi tại Việt Nam

Trường Dự bị Đại học Darmstadt (Studienkolleg der TU Darmstadt):

 • Thi đầu vào tại Hà Nội vào khoảng cuối tháng sáu. Nhập học tại Darmstadt vào đầu tháng chín.
 • Thi đầu vào tại Hà Nội vào khoảng giữa tháng một. Nhập học tại Darmstadt vào đầu tháng ba sang năm.

Trường Dự bị Đại học Hamburg (Studienkolleg Hamburg)

yêu cầu Chứng chỉ B2 tiếng Đức khi nộp đơn xin thi:

 • Thi đầu vào tại Hà Nội và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng giữa tháng sáu. Nhập học tại Hamburg vào đầu tháng tám.
 • Thi đầu vào tại Hà Nội và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng cuối tháng 11. Nhập học tại Hamburg vào đầu tháng một sang năm.

Trường Dự bị Đại học Kassel (Studienkolleg der Universität Kassel):

 • Thi tuyển tại Hà Nội vào khoảng cuối tháng sáu. Nhập học tại Kassel vào cuối tháng chín.

Trường Dự bị Đại học Nordhausen (Staatliches Studienkolleg Nordhausen):

 • Thi tuyển tại Hà Nội vào khoảng cuối tháng sáu. Nhập học tại Nordhausen vào đầu tháng mười.

Thông tin thi tuyển đợt tháng 06/07.2018 của các Trường Dự bị Đại học Đức tại Hà Nội/Việt Nam

Trường Dự bị Đại học Nordhausen (G-, M-, S-, T- và W-Kurs):

 • yêu cầu có Giấy mời thi tuyển vào Dự bị Đại học của một Trường Đại học của Bang Thüringen,
 • đăng ký thi tại Hà Nội với VPĐD DAAD Hà Nội theo E-Mail STK-NDH@daadvn.org đến ngày 14.05.2018 (khi đăng ký chưa cần có Giấy mời thi)
 • Trường Dự bị Đại học Nordhausen sẽ thu lệ phí thi tại Việt Nam nên sẽ cần đăng ký tiếp và nộp lệ phí thi qua trung gian
 • Trường Dự bị Đại học Nordhausen sẽ có thể giới hạn chỉ tiêu đăng ký thi tại Hà Nội nên sẽ ưu tiên ai có kết quả tiếng Đức cao và đăng ký sớm
 • dự kiến sẽ thi vào đầu tháng 07.2018 tại Hà Nội

Trường Dự bị Đại học Kassel (T- và W-Kurs):

 • yêu cầu có Giấy mời thi tuyển vào Dự bị Đại học của Trường Đại học Tổng hợp Kassel hay của Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Fulda
 • đăng ký thi tại Hà Nội với VPĐD DAAD Hà Nội theo E-Mail STK-KS@daadvn.org đến ngày 26.03.2018 (khi đăng ký chưa cần có Giấy mời thi)
 • Trường Dự bị Đại học Kassel sẽ thu lệ phí thi tại Việt Nam nên sẽ cần đăng ký tiếp và nộp lệ phí thi qua trung gian
 • Trường Dự bị Đại học Kassel sẽ ưu tiên tuyển T-Kurs và có thể giới hạn chỉ tiêu đăng ký thi tại Hà Nội
 • dự kiến sẽ thi vào cuối tháng 06.2018 tại Hà Nội

Có thể đăng ký thi nhiều Trường, nhưng mỗi Trường cần đăng ký riêng. Khi đăng ký, cần cung cấp đầy đủ các thông tin sau:

 • Đăng ký thi vào Trường Dự bị Đại học nào
 • Họ, tên đầy đủ
 • Giới tính
 • Ngày, tháng, năm sinh
 • Tốt nghiệp THPT năm nào, học tại Trường THPT nào? Tỉnh, Thành phố nào?
 • Thi kỳ thi THPT Quốc gia năm nào? Điểm thi cụ thể của từng môn thi xét Tốt nghiệp THPT.
 • Thi Đại học/xét tuyển Đại học năm nào, trúng tuyển Trường Đại học nào, Ngành nào? Kết quả cụ thể, nếu có.
 • Có Chứng nhận APS chưa? Nếu chưa có Chứng nhận APS: Dự kiến lúc nào sẽ có?
 • Có Chứng chỉ tiếng Đức chưa? Chứng chỉ gì, ai cấp. Điểm cụ thể của từng kỹ năng? Nếu chưa có Chứng chỉ tiếng Đức: Dự kiến lúc nào sẽ có?
 • Có kết quả TestAS chưa? Chuyên Ngành nào? Kết quả cụ thể các phần thi (Standardwert, Standard Score)? Nếu chưa có TestAS: Dự kiến lúc nào sẽ có?
 • Hai số điện thoại liên lạc độc lập với nhau (số thứ hai nên là số nhà hay của Cha, Mẹ).

Không gởi kèm theo tệp độc lập nếu không được yêu cầu cụ thể!

Các Trường Dự bị Đại học tại Đức

Xem thêm tại studienkollegs.de

Đường dẫn ngắn cho trang này:

www.daadvn.org/dbdh