Trường Dự bị Đại học

Vier Studierende sitzen mit Laptop, Tablet, Smartphone und Schreibuntensilien auf einer Treppe der Universität.
© iStockphoto

Một Học sinh Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Việt Nam, trước khi được chấp nhận vào học tại một Trường Đại học tại Đức, về nguyên tắc, phải vượt qua kỳ “Thi đánh giá chất lượng tương đương” (Feststellungsprüfung – FSP).

Về trình độ Văn hóa, chỉ những người đã Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Việt Nam, đã trúng tuyển vào hệ Chính quy tại một Trường Đại học Việt Nam được tham gia Feststellungsprüfung.

Các Trường Dự bị Đại học tại Đức (Studienkolleg) có các Chương trình chuẩn bị cho kỳ thi Feststellungsprüfung này.

Kỳ Feststellungsprüfung cho một Trường Đại học (Universität, Technische Universität) có khác so với kỳ Feststellungsprüfung cho một Trường Đại học Khoa học Ứng dụng (Fachhochschule):

Tân Sinh viên có thể chuẩn bị trước cho kỳ thi này tại một Trường Dự bị Đại học (Studienkolleg) cho các Trường Đại học Khoa học Ứng dụng thông thường trong hai Học kỳ. Tại đây các khóa dạy trọng tâm theo nguyện vọng học sau này của tân Sinh viên.

 • Khóa GD: Chuẩn bị cho các Ngành Nghệ thuật
 • Khóa SW: Chuẩn bị cho các Ngành Khoa học Xã hội
 • Khóa TI: Chuẩn bị cho các Ngành Khoa học Kỹ thuật
 • Khóa WW: Chuẩn bị cho các Ngành Khoa học Kinh tế

Các môn học và môn thi trong Studienkolleg là:

Khóa DÜ:

 • Đức ngữ,
 • Ngoại Ngữ thứ hai (Anh ngữ hoặc Pháp ngữ),
 • Ngoại Ngữ thứ ba (Anh ngữ hoặc Pháp ngữ hoặc tiếng Tây Ban Nha),
 • Công nghệ Thông tin và Tin học.

Khóa GD:

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • Thiết kế, Tạo mẫu,
 • Vật lý,
 • CAD.

Khóa SW:

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • các môn Khoa học Xã hội (Giáo dục học/Tâm lý học, Xã hội học, Luật),
 • Công nghệ Thông tin và Tin học,
 • Anh ngữ.

Khóa TI:

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • các môn Khoa học Tự nhiên,
 • Vẽ Kỹ thuật (kể cả CAD) hoặc Tin học.

Khóa WW:

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • Kinh tế Quốc dân, Kinh tế Quản trị,
 • Công nghệ Thông tin và Tin học, Anh ngữ.

 

Bên cạnh các môn học trên, thường có thêm những môn học khác, liên quan đến Ngành học.

Feststellungsprüfung chỉ có thể thi lại duy nhất một lần tại cùng một Trường Dự bị Đại học và sớm nhất sáu tháng sau khi thi kỳ đầu tiên.

Để được nhận vào học tại Trường Dự bị Đại học, các tân Sinh viên phải chứng minh qua một kỳ thi đầu vào là có đủ khả năng theo học Chương trình bằng tiếng Đức dạy tại đây. Kỳ thi này có thể được thi lại một lần, tại một số Trường Dự bị Đại học là hai lần. Để chuẩn bị cho kỳ thi thứ hai, một vài Trường Dự bị Đại học có những khóa chuẩn bị cấp tốc.

Trong khoảng thời gian theo học tại Trường Dự bị Đại học, các Học viên được xem như là Sinh viên chính qui của Trường Đại học Khoa học Ứng dụng mà Trường Dự bị Đại học này trực thuộc.

Tân Sinh viên có thể chuẩn bị trước cho kỳ thi này tại một Trường Dự bị Đại học (Studienkolleg) cho các Trường Đại học Tổng hợp thông thường trong hai Học kỳ. Tại đây các khóa dạy trọng tâm theo nguyện vọng học sau này của tân Sinh viên.

Kỳ thi bao gồm phần Lý thuyết và phần Vấn đáp.

Đối với tất cả các tân Sinh viên, môn Đức ngữ là môn thi bắt buộc. Học viên có Chứng chỉ “Zentrale Oberstufenprüfung” (ZOP), “Kleines Deutsches Sprachdiplom” (KDS), “Großes Deutsches Sprachdiplom” (GDS) của Viện Goethe, bằng “TestDaF-4″ hay đã đậu kỳ thi “Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber” (DSH-2) thì được miễn thi môn Đức ngữ.

Các môn thi Lý thuyết bao gồm môn Đức ngữ và hai môn trọng tâm khác.

Các môn thi Vấn đáp có thể bao gồm tất cả các môn trọng tâm đã được học. Tùy theo qui định của từng Tiểu bang, kỳ Feststellungsprüfung có thể được tiến hành khác nhau.

Tại các Trường Dự bị Đại học có các khóa học trọng tâm cho các Ngành học Đại học sau này như sau:

 • Khóa G: Chuẩn bị cho các Ngành Nhân văn học, Xã hội học, Mỹ thuật, Nhạc và Ngành Đức ngữ
 • Khóa M: Chuẩn bị cho các Ngành Y học và Sinh học
 • Khóa S: Chuẩn bị cho các Ngành Ngôn ngữ (ngoại trừ ngành Đức ngữ)
 • Khóa T: Chuẩn bị cho các Ngành Khoa học Kỹ thuật, Toán học và Khoa học Tự nhiên (ngoại trừ các Ngành Sinh học)
 • Khóa W: Chuẩn bị cho các ngành Kinh tế học và Khoa học Xã hội

Các môn thi Lý Thuyết là:

Khóa G:

 • Đức ngữ,
 • Văn học Đức hoặc Anh ngữ,
 • Xã hội học/Địa lý.

Khóa M:

 • Đức ngữ,
 • Sinh vật và/hoặc Hóa học,
 • Vật lý hoặc Toán.

Khóa S:

 • Đức ngữ,
 • Một ngoại ngữ thứ hai,
 • Lịch sử hoặc Xã hội học/Địa lý hoặc Văn học Đức.

Khóa T:

 • Đức ngữ,
 • Toán (kể cả Tin học),
 • Vật lý hay Hóa học.

Khóa W:

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • Kinh tế Quốc dân,
 • Kinh tế Quản trị.

Feststellungsprüfung chỉ có thể thi lại duy nhất một lần tại cùng một Trường Dự bị Đại học và sớm nhất sáu tháng sau khi thi kỳ đầu tiên.

Những tân Sinh viên muốn học tại Trường Dự bị Đại học thường cần đăng ký thông qua các Trường Đại học sau này muốn học. Điều đó có nghĩa là những tân Sinh viên này phải nộp đơn xin học Dự bị Đại học tại Trường Đại học sau này muốn theo học.

Để được nhận vào học tại Trường Dự bị Đại học, các tân Sinh viên phải chứng minh qua một kỳ thi đầu vào là có đủ khả năng theo học Chương trình bằng tiếng Đức dạy tại đây. Kỳ thi này có thể được thi lại một lần, tại một số Trường Dự bị Đại học là hai lần. Để chuẩn bị cho kỳ thi thứ hai, một vài Trường Dự bị Đại học có những khóa chuẩn bị cấp tốc. Có những Trường Dự bị Đại học còn kết hợp kỳ thi đầu vào với những môn khác như Toán chẳn hạn.

Trong khoảng thời gian theo học tại Trường Dự bị Đại học, các Học viên được xem như là Sinh viên chính qui của Trường Đại học Tổng hợp mà Trường Dự bị Đại học này trực thuộc.

Trường Dự bị Đại học Darmstadt (Studienkolleg der TU Darmstadt):

 • Thi đầu vào tại Hà Nội vào khoảng cuối tháng sáu. Nhập học tại Darmstadt vào đầu tháng chín cùng năm.
 • Thi đầu vào tại Hà Nội vào khoảng giữa tháng một. Nhập học tại Darmstadt vào đầu tháng ba cùng năm.

Trường Dự bị Đại học Kassel (Studienkolleg der Universität Kassel):

 • Thi tuyển tại Hà Nội vào khoảng cuối tháng sáu. Nhập học tại Kassel vào cuối tháng chín cùng năm.

Các kỳ thi tuyển sắp tới của các Trường Dự bị Đại học Đức tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh (06.2023)

Trường Dự bị Đại học Darmstadt:

 • yêu cầu phải có Giấy mời thi tuyển vào Dự bị Đại học của Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Darmstadt, của Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Darmstadt, của Trường Đại học Khoa học Ứng dụng RheinMain, của Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Geisenheim hay của Trường Đại học Tin lành Darmstadt
 • đăng ký thi với VPĐD DAAD Hà Nội theo E-Mail STK-DA@daadvn.org đến ngày 07.04.2023 (khi đăng ký thi với VPĐD DAAD Hà Nội chưa cần có Giấy mời thi tuyển vào Trường Dự bị Đại học Darmstadt)
 • Trường Dự bị Đại học Darmstadt sẽ thu lệ phí thi tại Việt Nam thông qua một đơn vị thứ ba được Trường ủy nhiệm. Sau khi đăng ký chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể qua E-Mail
 • Trường Dự bị Đại học Darmstadt chỉ tổ chức tuyển duy nhất G-Kurs tại Việt Nam và có thể giới hạn chỉ tiêu đăng ký thi tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh
 • sẽ thi vào cuối tháng 06.2023 tại Hà Nội và tại Tp. Hồ Chí Minh

Trường Dự bị Đại học Kassel:

 • yêu cầu phải có Giấy mời thi tuyển vào Dự bị Đại học của Trường Đại học Tổng hợp Kassel hay của Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Fulda
 • đăng ký thi với VPĐD DAAD Hà Nội theo E-Mail STK-KS@daadvn.org đến ngày 21.04.2023 (khi đăng ký thi với VPĐD DAAD Hà Nội chưa cần có Giấy mời thi tuyển vào Trường Dự bị Đại học Kassel)
 • Trường Dự bị Đại học Kassel sẽ thu lệ phí thi tại Việt Nam thông qua một đơn vị thứ ba được Trường ủy nhiệm. Sau khi đăng ký chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể qua E-Mail
 • Trường Dự bị Đại học Kassel tuyển T-Kurs và W-Kurs và có thể giới hạn chỉ tiêu đăng ký thi tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh
 • sẽ thi vào cuối tháng 06.2023 tại Hà Nội và tại Tp. Hồ Chí Minh

Trường Dự bị Đại học Hamburg:

dự kiến kỳ này (tháng 05.2023) Trường Dự bị Đại học Hamburg tiếp tục KHÔNG tổ chức kỳ thi tuyển tại Hà Nội. Tất cả các thông tin liên quan xin liên hệ trực tiếp với Trường Dự bị Đại học Hamburg.

Trường Dự bị Đại học Mainz:

vào ngày 23.11.2016 Trường Dự bị Đại học Mainz tổ chức kỳ thi tuyển đại trà cuối cùng tại Việt Nam.

Trường Dự bị Đại học Nordhausen:

vào ngày 15.07.2019 (trước Đại dịch) Trường Dự bị Đại học Nordhausen tổ chức kỳ thi tuyển đại trà cuối cùng tại Việt Nam.

Đăng ký dự thi tại Việt Nam:

Có thể đăng ký thi nhiều Trường tại Việt Nam, nhưng mỗi Trường muốn thi cần đăng ký riêng. Khi đăng ký, cần cung cấp các thông tin sau và tự động cập nhật cho chúng tôi khi có thay đổi:

 1. Đăng ký thi vào Trường Dự bị Đại học nào (ví dụ: Trường Dự bị Đại học ABC)
 2. Họ, tên đầy đủ
 3. Giới tính
 4. Ngày, tháng, năm sinh
 5. Hai số điện thoại liên lạc độc lập với nhau (số thứ hai nên là số nhà hay của Cha, Mẹ).
 6. Đã có Giấy mời thi vào Trường Dự bị Đại học ABC chưa? Nếu chưa có, đã tiến hành xin Giấy mời thi vào Trường Dự bị Đại học ABC chưa? Nếu chưa tiến hành, dự định lúc nào sẽ tiến hành xin Giấy mời thi vào Trường Dự bị Đại học ABC?
 7. Muốn tham gia thi tại Hà Nội hay tại Tp. Hồ Chí Minh? Kỳ thi tại Tp. Hồ Chí Minh chỉ được tổ chức khi có ít nhất 8 thí sinh tham gia; nếu kỳ thi không tổ chức được tại Tp. Hồ Chí Minh thì có sẵn sàng ra Hà Nội không?
 8. Muốn thi khối (Kurs) nào?
 9. Có Chứng chỉ tiếng Đức chưa? Ai cấp Chứng chỉ (Goethe-Institut, ÖSD, telc, DSD…)? Chứng chỉ gì? Điểm cụ thể của từng kỹ năng? Nếu chưa có Chứng chỉ tiếng Đức: Dự kiến lúc nào sẽ có Chứng chỉ?
 10. Tốt nghiệp THPT năm nào, học tại Trường THPT nào? Tỉnh, Thành phố nào?
 11. Thi kỳ thi Tốt nghiệp THPT/THPT Quốc gia năm nào? Điểm thi cụ thể của từng bài thi độc lập, từng môn thi trong tổ hợp thi Tốt nghiệp THPT/THPT Quốc gia.
 12. Thi Đại học/xét tuyển Đại học năm nào, trúng tuyển Trường Đại học nào, Ngành nào? Kết quả cụ thể, nếu có.
 13. Có Chứng nhận APS chưa? Nếu chưa có Chứng nhận APS: Dự kiến lúc nào sẽ có?
 14. Có kết quả TestAS chưa? Chuyên Ngành nào? Standard Score của Core TestStandard Score của Module (Standardwert của KerntestStandardwert của Modul), được ghi trên trang 1. Nếu chưa có TestAS: Dự kiến lúc nào sẽ có kết quả?

Lưu ý: Khi đăng ký, không kèm theo bất kỳ tệp (file) nào, nếu chưa có yêu cầu cụ thể!

Chúng tôi sẽ xác nhận đăng ký bằng E-Mail sau trễ nhất 48 tiếng đồng hồ nếu thông tin đăng ký đầy đủ.

Các Chương trình tương tự Dự bị Đại học riêng tại các Trường Đại học Công lập Đức:

 • Yêu cầu: Chứng nhận APS; tiếng Đức càng nhiều, càng tốt.
 • Đối tượng: Sinh viên muốn học các Ngành MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und TechnikSTEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics) tại Trường Đại học Tổng hợp Bang Saar (Universität des Saarlandes).
 • Chương trình: Học tiếng Đức (2 Học kỳ nếu tiếng Đức < B2; 1 Học kỳ nếu tiếng Đức ≥ B2) song song với môn Toán và môn Vật lý. Sau đó
  “Học thử” (2 Học kỳ): Học Toán và một vài môn chọn lọc của Chương trình Đại học và có thể được tích lũy các tín chỉ này.
 • Thuận lợi: Có thể tham gia khi tiếng Đức còn ít.
 • Bất lợi: Không có FSP, chỉ dành cho các Ngành MINT, chỉ có giá trị cho Trường Đại học Tổng hợp Bang Saar.

Thông tin thêm: Vorbereitungsstudium international MINT

 • Yêu cầu: Chứng nhận APS; đã học ít nhất bốn Học kỳ Đại học tại Việt Nam; tiếng Đức ≥ B1.
 • Đối tượng: Sinh viên muốn học các Ngành MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und TechnikSTEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics) và Kinh tế.
 • Chương trình: Học tiếng Đức và các môn phục vụ cho các Ngành MINT và Kinh tế trong một Học kỳ. Sau đó thi DSH.
 • Thuận lợi: Nhanh. Phù hợp cho Sinh viên có “direkten Hochschulzugang” và nếu có ít nhất TestDaF 3-3-3-3 thì được miễn thi tuyển đầu vào. Sau khi kết thúc thành công có thể nộp Đơn xin nhập học tại bất kỳ Trường Đại học Đức khác.
 • Bất lợi: Phải tham gia thi tuyển đầu vào (nếu không có TestDaF-3), đã phải học 2 năm Đại học tại Việt Nam.

Thông tin thêm: Vorbereitungssemester für internationale Studieninteressierte

 • Yêu cầu: Chứng nhận APS; tiếng Đức ≥ B1.
 • Đối tượng: Sinh viên muốn học các Ngành Đại học khác nhau tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Fulda.
 • Chương trình: Học tiếng Đức và các môn liên quan đến Ngành Kinh tế. Sau đó thi DSH.
 • Thuận lợi: Phù hợp cho Sinh viên vừa thi Tốt nghiệp THPT.
 • Bất lợi: Hoàn thành thành công Chương trình sẽ được đảm bảo một suất học trong Ngành Kinh tế tại Trường Đại học Tổng hợp Frankfurt (Oder); Chương trình có giá trị cho các Trường Đại học trong Bang Brandenburg.

Thông tin thêm: Viadrina Intensive Track

 • Yêu cầu: Chứng nhận APS; tiếng Đức ≥ B1.
 • Đối tượng: Sinh viên muốn học các Ngành Đại học hay Cao học khác nhau tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Fulda.
 • Chương trình: Học tiếng Đức và các môn liên quan đến Ngành học.
 • Thuận lợi: Phù hợp cho Sinh viên vừa thi Tốt nghiệp THPT.
 • Bất lợi: Không có FSP, chỉ có giá trị cho Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Fulda.
 • Học phí: 1.950 EUR cho toàn Chương trình.

Thông tin thêm: Pre-College Fulda

 • Yêu cầu: Chứng nhận APS; hoàn thành thành công ít nhất 2 năm Đại học hay Tốt nghiệp Đại học tại Việt Nam; tiếng Đức ≥ 0 (chưa cần biết tiếng Đức), tiếng Anh ≥ B1 (tùy Ngành).
 • Đối tượng: Sinh viên muốn học các Ngành Đại học hay Cao học khác nhau tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Fulda.
 • Chương trình: Học tiếng Đức và các môn liên quan đến Ngành học.
 • Thuận lợi: Phù hợp cho nhiều đối tượng.
 • Bất lợi:
 • Học phí: 500 EUR – 970 EUR tùy theo Chương trình.

Thông tin thêm: Pre-Study Fulda

 • Yêu cầu: Chứng nhận APS; tiếng Đức ≥ B2.
 • Đối tượng: Sinh viên muốn học các Ngành KHKT, KHTN, Tin học, hay Toán học tại một Trường Đại học thuộc Bang Brandenburg.
 • Chương trình: Học tiếng Đức và các môn liên quan đến Ngành học.
 • Thuận lợi: Phù hợp cho Sinh viên vừa thi Tốt nghiệp THPT.
 • Bất lợi:
 • Học phí: Không tốn học phí.

Thông tin thêm: ESiSt

 • Yêu cầu: Chứng nhận APS; hoàn thành thành công ít nhất 2 năm Đại học hay Tốt nghiệp Đại học tại Việt Nam; tiếng Đức ≥ B1.
 • Đối tượng: Sinh viên muốn học các Ngành Đại học hay Cao học khác nhau tại Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Cottbus-Senftenberg (BTU) nhưng chưa đủ trình độ tiếng Đức.
 • Chương trình: Học tiếng Đức và các môn liên quan đến Ngành học.
 • Thuận lợi: Phù hợp cho nhiều đối tượng.
 • Bất lợi:
 • Học phí: Không tốn học phí.

Thông tin thêm: Brücke zum Studium

Các Trường Dự bị Đại học tại Đức

Đường dẫn ngắn cho trang này:

www.daadvn.org/dbdh

Thông tin của các Trường Đại học Đức

Discover the business of tomorrow – enhance your career opportunities ...

The full-time MBA in International Management at Pforzheim University combines a classical management education with the most relevant future topics: Innovation Management, Sustainable Globalization a...

Xem thêm

Light Up Your Future! Study Optics & Photonics!

Light Up Your Future! Study Optics & Photonics! Do you have background in Engineering or Natural Sciences? Join us as Master or Ph.D. student and benefit from a strong industry network, state of the a...

Xem thêm

MBA IBC – Prepared for Leadership

Upgrade your career with an English-taught MBA degree of Offenburg University! Your gateway to a qualified job in Germany and around the world!

Xem thêm

M. Sc. in Energy, Mobility, Production, Finance or IT: Study in German...

Industry-oriented M. Sc. in Renewable Energies, Digital Transformation, Global Production, Innovation, and the Future of Mobility. English taught – in Germany!

Xem thêm

Engineer your future career with HTW Foundation Programme

The programme provides you with the German language skills needed on the way to a brilliant career in Germany as a well-educated graduate and future specialist!

Xem thêm

Kick-start your future career in Financial Management at Coburg Univer...

If you are interested in management and finance our premium MBA program Financial Management could be just right for you! The program features an optional Dual Degree from USC Australia and a Bloomber...

Xem thêm

Technische Universität Ilmenau – Your choice. Your studies.

Take your chance to experience how future-oriented education and excellent research in fields of technology, mathematics and natural sciences, business and media meet with cultural diversity on our be...

Xem thêm
1/7

Liên hệ