Văn phòng Đại diện Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức Hà Nội (DAAD Hà Nội) tổ chức định kỳ các Hội thảo liên quan đến chủ đề Du học Đức cho tất cả các Bạn quan tâm -miễn phí và không cần đăng ký trước- tại

Hội Trường lớn, tầng 1,
Trung tâm Việt-Đức, trong
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội,
Đại Cồ Việt / Trần Đại Nghĩa

như sau:

VPĐD DAAD Hà Nội tổ chức Hội thảo với chủ đề:

Các bài kiểm tra, Chứng chỉ, Chứng nhận liên quan đến việc Du học Đức

-dự kiến- vào lúc 14 giờ, thứ 6, ngày 22.02.2019.

 

VPĐD DAAD Hà Nội tổ chức Hội thảo với chủ đề:

Du học Đức - Các bước cần thực hiện

-dự kiến- vào lúc 14 giờ, thứ 6, ngày 22.03.2019.

Thông tin thêm về lịch trình Du học Đức

 

VPĐD DAAD Hà Nội tổ chức Hội thảo với chủ đề:

Trường Dự bị Đại học tại Đức

-dự kiến- vào lúc 14 giờ, thứ 6, ngày 19.04.2019.

Thông tin thêm về Trường Dự bị Đại học

 

VPĐD DAAD Hà Nội tổ chức Hội thảo với chủ đề:

uni-assist - Nộp Hồ sơ Du học Đức qua uni-assist

-dự kiến- vào lúc 14 giờ, thứ 6, ngày 31.05.2019.

Thông tin thêm về uni-assist

 

Hội thảo Du học Đức trực tuyến (Webinar - online Seminar)

 • 13.03.2019: Điều kiện Du học Đức
 • 10.04.2019: Trường Dự bị Đại học tại Đức
 • 08.05.2019: uni-assist - Nộp Hồ sơ Du học Đức qua uni-assist
 • 12.06.2019: Nhà ở, việc làm, cuộc sống tại Đức

Hội thảo Du học Đức trực tuyến được thực hiện vào những ngày nêu trên từ 10 giờ đến 11 giờ theo đường dẫn này. Miễn phí và không cần đăng ký trước!
Hướng dẫn (pdf, 422,72 KB) tham gia Hội thảo trực tuyến.

Hội thảo Học bổng DAAD trực tuyến (Webinar - online Seminar)

 • 23.01.19: 11:00 - 12:00: Học bổng DAAD cho Việt Nam
 • 27.02.19: 13:00 - 14:00: Học bổng DAAD cho Việt Nam – (nhắc lại vào khung giờ khác)
 • 27.03.19: 11:00 - 12:00: Học bổng DAAD cho ứng viên nghiên cứu sinh
 • 24.04.19: 11:00 - 12:00: Học bổng DAAD cho cao học * Chuẩn bị hồ sơ - Các thông tin chung
 • 22.05.19: 11:00 - 11:30: Cách làm nghiên cứu sinh tại Đức? Cách tìm tài trợ cho nghiên cứu? * Chuẩn bị hồ sơ – Các thông tin dành cho ứng viên muốn làm nghiên cứu sinh tại Đức
 • 26.06.19: 10:00 - 11:00: Học bổng DAAD cho các khóa học với đề tài liên quan đến phát triển (EPOS)
 • 31.07.19: 10:00 - 11:00: Học bổng DAAD cho Việt Nam – (nhắc lại)
 • 28.08.19: 10:00 - 11:00: Học bổng cho các khóa học Đối thoại về các chiến lược giáo dục đại học tiên tiến (DIES)-Scholarships cho các nhà quản lý giáo dục đại học

Hội thảo Học bổng DAAD trực tuyến được thực hiện vào những ngày nêu trên theo đường dẫn này. Miễn phí nhưng nên đăng ký tại đây nếu muốn nhận thêm thông tin!
Hướng dẫn (pdf, 422,72 KB) tham gia Hội thảo trực tuyến.

Đến Trung tâm Việt-Đức / Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội như thế nào?

Xe đạp và xe máy: Vào cổng Giải Phóng, cổng Đại Cồ Việt hay cổng Trần Đại Nghĩa và gởi xe tại nhà giữ xe sau nhà D2A gần cổng Parabol / đường Giải Phóng.
Xe bus:

 • Số 03, 21, 25, (26), 28, 32 và 41: Trạm Giải Phóng / Bách Khoa.
 • Số 18 và 31: Trạm cuối Bách Khoa.
 • Số (26), 35, 44 và 51: Trạm Đại Cồ Việt.
 • Số 18, 23 và (26): Trạm Lê Thanh Nghị.
 • Số (23), (26) và 31: Trạm KTX Bách Khoa.

Đường dẫn ngắn cho trang này:

www.daadvn.org/hoithao