Nghiên cứu tại Đức

Forscherin arbeitet mit Schutzbrille im Labor.
© DAAD/Volker Lannert

Nước Đức tạo điều kiện thuận lợi cho Nghiên cứu sinh và các nhà Khoa học làm việc. Các Trường Đại học, các Viện Nghiên cứu, các Công ty Công nghiệp và các Cơ quan hỗ trợ Nghiên cứu như DFG và DAAD hỗ trợ các Nghiên cứu sinh và các nhà Khoa học bằng nhiều cách khác nhau và hỗ trợ tài chính. Nhiều Công ty hợp tác chặt chẽ với các Trường Đại học và các Viện Nghiên cứu.

Thông tin cho Nghiên cứu sinh

Các thông tin về các Chương trình Đào tạo Tiến sỹ cá nhân hay Chương trình Đào tạo Tiến sỹ tập trung, các Chương trình tài trợ, tổng quan về các yêu cầu cơ bản nhất và vài hướng dẫn để có thể chuẩn bị được tốt hơn.

Xem thêm tại research-in-germany.org

Thông tin cho các Tiến sỹ

Có nhiều nơi để Nghiên cứu chuyên sâu tại Đức cho các nhà Khoa học: Tại các Trường Đại học, các Viện Nghiên cứu, tại các Công ty Công nghiệp

Xem thêm tại research-in-germany.org

Thông tin cho các nhà Khoa học

Những nhà Khoa học Quốc tế sẽ tìm được môi trường lý tưởng để Nghiên cứu và Giảng dạy tại Đức. Các thông tin về khả năng sự nghiệp và Nghiên cứu.

Xem thêm tại research-in-germany.org

Các Cơ sở Nghiên cứu

Các Cơ sở Nghiên cứu tại Đức rất phong phú: Trong các Trường Đại học, trong các Viện Nghiên cứu, các Phòng Nghiên cứu của các Công ty, của các Bang, Quốc gia. Tổng cộng có khoảng 800 Cơ sở Nghiên cứu khác nhau tại Đức.

Xem thêm tại research-in-germany.org

Tài trợ Nghiên cứu

Nghiên cứu tại Đức được tài trợ bởi nhiều nguồn khác nhau: Nhà nước, các Cơ quan, các Tổ chức và nền Kinh tế.- Có nhiều Chương trình tài trợ cho Nghiên cứu sinh hay nhà Khoa học Quốc tế tại Đức.

Xem thêm tại research-in-germany.org

Thông tin của các Trường Đại học Đức

Study in Berlin - MBA & International Master’s Programmes

Our internationally recognized MBA & Master’s programmes will provide you with the knowledge and tools to conduct business in the global market.

Xem thêm

LL.M. Intern. Finance Program at ILF

Earn an LL.M. International Finance degree at the Institute for Law and Finance (ILF) Scholarships available! Degree conferred by Goethe University Frankfurt. For graduates from Asia holding a first d...

Xem thêm

International Business Programs with global & specific cultural focuse...

Are you interested in pursuing a Bachelor’s or Master’s business degree, and want to prepare yourself for our expanding and volatile international economy?

Xem thêm

Light Up Your Future! Study Optics & Photonics!

Light Up Your Future! Study Optics & Photonics! Do you have background in Engineering or Natural Sciences? Join us as Master or Ph.D. student and benefit from a strong industry network, state of the a...

Xem thêm

Enhance your career opportunities with an MBA from Pforzheim Universit...

Advance your career with an MBA from Pforzheim University! We equip you with distinct advantages for the business of tomorrow at one of the best Business Schools in Germany.

Xem thêm

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Xem thêm

21 International Master & PhD Programs

21 International Master & PhD Programs at RPTU University of Kaiserslautern-Landau Application Deadline: Apr 30 & Oct 31

Xem thêm

Kick-start your future career in Financial Management at Coburg Univer...

If you are interested in management and finance our premium MBA program Financial Management could be just right for you! The program features an optional Dual Degree from USC Australia and a Bloomber...

Xem thêm

Forster Summer School 2023 explores – urban climate

Explore urban climate – adaption, development and sustainable transformation in an interdisciplinary setting at the Forster Summer School 2023 in Mainz (Germany).

Xem thêm

Technology Management - our English-language university MBA program

NIT Northern Institute of Technology Management, the Business School at the TUHH Hamburg University of Technology. Your chance to make two masters in one year.

Xem thêm

Technische Universität Ilmenau – Your choice. Your studies.

Take your chance to experience how future-oriented education and excellent research in fields of technology, mathematics and natural sciences, business and media meet with cultural diversity on our be...

Xem thêm

Hands-on Master’s programs at Hof University Graduate School

You hold a Bachelor and already gained some work experience? Kick-start your career with our exciting hands-on M.B.A. and M.Eng. programs. All programs comprise an internship – a great opportunity to ...

Xem thêm

Engineer Your Future for Success!

Fully English-Taught B.Sc. in Mechanical Engineering (International) in Germany’s Engineering Hub Karlsruhe.

Xem thêm

English-taught Master Programmes in Green and Information Technologies

Study innovative, future- and practice-oriented engineering Master’s programmes in central Germany!

Xem thêm
1/14

Liên hệ