Content

Nghiên cứu tại Đức

Forscherin arbeitet mit Schutzbrille im Labor.
© DAAD/Volker Lannert

Nước Đức tạo điều kiện thuận lợi cho Nghiên cứu sinh và các nhà Khoa học làm việc. Các Trường Đại học, các Viện Nghiên cứu, các Công ty Công nghiệp và các Cơ quan hỗ trợ Nghiên cứu như DFG và DAAD hỗ trợ các Nghiên cứu sinh và các nhà Khoa học bằng nhiều cách khác nhau và hỗ trợ tài chính. Nhiều Công ty hợp tác chặt chẽ với các Trường Đại học và các Viện Nghiên cứu.

Internationale Forschende arbeiten im Labor mit Reagenzgläsern.

Thông tin cho Nghiên cứu sinh

Các thông tin về các Chương trình Đào tạo Tiến sỹ cá nhân hay Chương trình Đào tạo Tiến sỹ tập trung, các Chương trình tài trợ, tổng quan về các yêu cầu cơ bản nhất và vài hướng dẫn để có thể chuẩn bị được tốt hơn.

Xem thêm tại research-in-germany.org
Drei Forschende mit technischem Gerät im Testlabor.

Thông tin cho các Tiến sỹ

Có nhiều nơi để Nghiên cứu chuyên sâu tại Đức cho các nhà Khoa học: Tại các Trường Đại học, các Viện Nghiên cứu, tại các Công ty Công nghiệp

Xem thêm tại research-in-germany.org
Drei Forschende sehen sich Inhalte auf einem Laptop im Testlabor an.

Thông tin cho các nhà Khoa học

Những nhà Khoa học Quốc tế sẽ tìm được môi trường lý tưởng để Nghiên cứu và Giảng dạy tại Đức. Các thông tin về khả năng sự nghiệp và Nghiên cứu.

Xem thêm tại research-in-germany.org
Forschender testet Untersuchungsgerät im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Köln.

Các Cơ sở Nghiên cứu

Các Cơ sở Nghiên cứu tại Đức rất phong phú: Trong các Trường Đại học, trong các Viện Nghiên cứu, các Phòng Nghiên cứu của các Công ty, của các Bang, Quốc gia. Tổng cộng có khoảng 800 Cơ sở Nghiên cứu khác nhau tại Đức.

Xem thêm tại research-in-germany.org
Forschender prüft neue Glas-Solar-Panels

Tài trợ Nghiên cứu

Nghiên cứu tại Đức được tài trợ bởi nhiều nguồn khác nhau: Nhà nước, các Cơ quan, các Tổ chức và nền Kinh tế.- Có nhiều Chương trình tài trợ cho Nghiên cứu sinh hay nhà Khoa học Quốc tế tại Đức.

Xem thêm tại research-in-germany.org

Thông tin của các Trường Đại học Đức

Kick-start your future career in Financial Management at Coburg Univer...

If you are interested in management and finance our premium MBA program Financial Management could be just right for you! The program features an optional Dual Degree from UniSC Australia and a Bloomb...

Xem thêm

RheinMain University of Applied Sciences-From Here to Career

Explore practice-oriented programs at Hochschule RheinMain. Shape your future and launch your career in Germany’s economic hub.

Xem thêm

MBA European Management with special Entrepreneurship courses

Study the MBA European Management with a focus on Entrepreneurship at the heart of Europe and qualify for management positions around the world! Apply today and become a leader of the future!

Xem thêm

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Xem thêm

Be part of the transition to the future shape of energy

Join our English-taught Bachelor of Science in Energy Systems Engineering and Management!

Xem thêm

HFU – The time of your life

Located in the heart of the Black Forest - experience freedom in every breath - join our international community!

Xem thêm
1/6

Liên hệ

  • Văn phòng Đại diện Hà Nội

    Đại Cồ Việt / Trần Đại Nghĩa Hà Nội Điện thoại: +84 24 3868 3773
    Địa chỉ E-Mail: daaddaadvn.org
Ảnh chụp bản đồ có vị trí của Văn phòng DAAD