Nghiên cứu tại Đức

Forscherin arbeitet mit Schutzbrille im Labor.
© DAAD/Volker Lannert

Nước Đức tạo điều kiện thuận lợi cho Nghiên cứu sinh và các nhà Khoa học làm việc. Các Trường Đại học, các Viện Nghiên cứu, các Công ty Công nghiệp và các Cơ quan hỗ trợ Nghiên cứu như DFG và DAAD hỗ trợ các Nghiên cứu sinh và các nhà Khoa học bằng nhiều cách khác nhau và hỗ trợ tài chính. Nhiều Công ty hợp tác chặt chẽ với các Trường Đại học và các Viện Nghiên cứu.

Thông tin cho Nghiên cứu sinh

Các thông tin về các Chương trình Đào tạo Tiến sỹ cá nhân hay Chương trình Đào tạo Tiến sỹ tập trung, các Chương trình tài trợ, tổng quan về các yêu cầu cơ bản nhất và vài hướng dẫn để có thể chuẩn bị được tốt hơn.

Xem thêm tại research-in-germany.org

Thông tin cho các Tiến sỹ

Có nhiều nơi để Nghiên cứu chuyên sâu tại Đức cho các nhà Khoa học: Tại các Trường Đại học, các Viện Nghiên cứu, tại các Công ty Công nghiệp

Xem thêm tại research-in-germany.org

Thông tin cho các nhà Khoa học

Những nhà Khoa học Quốc tế sẽ tìm được môi trường lý tưởng để Nghiên cứu và Giảng dạy tại Đức. Các thông tin về khả năng sự nghiệp và Nghiên cứu.

Xem thêm tại research-in-germany.org

Các Cơ sở Nghiên cứu

Các Cơ sở Nghiên cứu tại Đức rất phong phú: Trong các Trường Đại học, trong các Viện Nghiên cứu, các Phòng Nghiên cứu của các Công ty, của các Bang, Quốc gia. Tổng cộng có khoảng 800 Cơ sở Nghiên cứu khác nhau tại Đức.

Xem thêm tại research-in-germany.org

Tài trợ Nghiên cứu

Nghiên cứu tại Đức được tài trợ bởi nhiều nguồn khác nhau: Nhà nước, các Cơ quan, các Tổ chức và nền Kinh tế.- Có nhiều Chương trình tài trợ cho Nghiên cứu sinh hay nhà Khoa học Quốc tế tại Đức.

Xem thêm tại research-in-germany.org

Thông tin của các Trường Đại học Đức

Discover the top-ranked International Graduate Programs at RPTU Univer...

21 International Master & PhD Programs at RPTU University of Kaiserslautern-Landau. Application Deadline: Apr 30 & Oct 31

Xem thêm

Get future-ready: Master’s in Water Management or Sustainable Textiles

You hold a Bachelor in Engineering? You are looking for an additional qualification with social, environmental and economic relevance? Get future-ready with our hands-on Master’s programs in Sustainab...

Xem thêm

International Master´s Programmes at Fulda University of Applied Scien...

Study international Master’s programmes in European Studies, Food Business, Human Rights or Management for your career in international organizations and companies.

Xem thêm

LL.M. International Finance Program at ILF

Earn an LL.M. International Finance degree at the Institute for Law and Finance (ILF) Scholarships available! Degree conferred by Goethe University Frankfurt. For graduates from Asia holding a first d...

Xem thêm

Hands-on Master’s programs at Hof University Graduate School

You hold a Bachelor and already gained some work experience? Kick-start your career with our exciting hands-on M.B.A. and M.Eng. programs. All programs comprise one year of internship – a great opport...

Xem thêm

International programmes at TH Rosenheim - study in English!

Do you want to study in one of Germany’s most attractive regions? Find out more about our English-taught study programmes.

Xem thêm

Let us shape the future at Technische Universität Ilmenau!

You love science? Then contribute to our approaches of sustainability and energy, future mobility, artificial intelligence, and many more.

Xem thêm

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Xem thêm

Study in Berlin - MBA & International Master’s Programmes

Our internationally recognized MBA & Master’s programmes will provide you with the knowledge and tools to conduct business in the global market.

Xem thêm
1/9

Liên hệ

  • Văn phòng Đại diện Hà Nội

    Đại Cồ Việt / Trần Đại Nghĩa HÀ NỘI Điện thoại: +84 4 3868 3773
    Fax: +84 4 3868 3772
    Địa chỉ E-Mail: daad@daadvn.org