Nghiên cứu tại Đức

Forscherin arbeitet mit Schutzbrille im Labor.
© DAAD/Volker Lannert

Nước Đức tạo điều kiện thuận lợi cho Nghiên cứu sinh và các nhà Khoa học làm việc. Các Trường Đại học, các Viện Nghiên cứu, các Công ty Công nghiệp và các Cơ quan hỗ trợ Nghiên cứu như DFG và DAAD hỗ trợ các Nghiên cứu sinh và các nhà Khoa học bằng nhiều cách khác nhau và hỗ trợ tài chính. Nhiều Công ty hợp tác chặt chẽ với các Trường Đại học và các Viện Nghiên cứu.

Internationale Forschende arbeiten im Labor mit Reagenzgläsern.

Thông tin cho Nghiên cứu sinh

Các thông tin về các Chương trình Đào tạo Tiến sỹ cá nhân hay Chương trình Đào tạo Tiến sỹ tập trung, các Chương trình tài trợ, tổng quan về các yêu cầu cơ bản nhất và vài hướng dẫn để có thể chuẩn bị được tốt hơn.

Xem thêm tại research-in-germany.org
Drei Forschende mit technischem Gerät im Testlabor.

Thông tin cho các Tiến sỹ

Có nhiều nơi để Nghiên cứu chuyên sâu tại Đức cho các nhà Khoa học: Tại các Trường Đại học, các Viện Nghiên cứu, tại các Công ty Công nghiệp

Xem thêm tại research-in-germany.org
Drei Forschende sehen sich Inhalte auf einem Laptop im Testlabor an.

Thông tin cho các nhà Khoa học

Những nhà Khoa học Quốc tế sẽ tìm được môi trường lý tưởng để Nghiên cứu và Giảng dạy tại Đức. Các thông tin về khả năng sự nghiệp và Nghiên cứu.

Xem thêm tại research-in-germany.org
Forschender testet Untersuchungsgerät im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Köln.

Các Cơ sở Nghiên cứu

Các Cơ sở Nghiên cứu tại Đức rất phong phú: Trong các Trường Đại học, trong các Viện Nghiên cứu, các Phòng Nghiên cứu của các Công ty, của các Bang, Quốc gia. Tổng cộng có khoảng 800 Cơ sở Nghiên cứu khác nhau tại Đức.

Xem thêm tại research-in-germany.org
Forschender prüft neue Glas-Solar-Panels

Tài trợ Nghiên cứu

Nghiên cứu tại Đức được tài trợ bởi nhiều nguồn khác nhau: Nhà nước, các Cơ quan, các Tổ chức và nền Kinh tế.- Có nhiều Chương trình tài trợ cho Nghiên cứu sinh hay nhà Khoa học Quốc tế tại Đức.

Xem thêm tại research-in-germany.org

Thông tin của các Trường Đại học Đức

Study with the one and only overseas campus of Technical University of...

Get your specially curated German degrees with Asian relevance! We are offering degrees in partnership with top Asian universities, and students at TUM Asia have the opportunity to combine German engi...

Xem thêm

Boost your career with the International Master‘s in Project Managemen...

Boost your career. Acquire a German Master’s degree in Data Science & Project Management. Join us at HTW Berlin – On Campus or Online!

Xem thêm

Get future-ready: Master’s in Water Management or Sustainable Textiles

You hold a Bachelor in Engineering? You are looking for an additional qualification with social, environmental and economic relevance? Get future-ready with our full-time Master’s programs in Sustaina...

Xem thêm

Enhance your career opportunities with an MBA from Pforzheim Universit...

Advance your career with an MBA from Pforzheim University! We equip you with distinct advantages for the business of tomorrow at one of the best Business Schools in Germany.

Xem thêm

Study in Berlin - MBA & International Master’s Programmes

Our internationally recognized MBA & Master’s programmes will provide you with the knowledge and tools to conduct business in the global market.

Xem thêm

Web seminar Series for international Students: about Studies /PhD/Post...

Webseminar Series where you get useful information about studying and researching in Baden-Württemberg- the German Southwest- for students, Bachelor / Master, PhD and Post Doc candidates.

Xem thêm

Study in English - Live in German(y)!

Upgrade your career with an English-taught MSc or MBA degree from Offenburg University! Your gateway to a qualified job in Germany and around the world!

Xem thêm
1/7

Liên hệ