Content

Học tiếng Đức tại Đức

Studierende mit Tablet PC auf den Stufen des Berliner Reichstags.
© iStockphoto

Tiếng Đức sẽ học hiệu quả nhất ngay tại nước Đức. Chúng tôi giới thiệu các cách khả năng để cải thiện tiếng Đức của Bạn tại Đức.

Internationale Studierende gehen gemeinsam durch einen Park.

Học tiếng Đức

Học tại lớp, học cùng bạn, học tại nhà cùng máy tính: Có nhiều cách để học tiếng Đức. Hãy tìm cách phù hợp nhất tại đây.

Xem thêm tại daad.de
Internationale Studierende sitzen gemeinsam auf einer Wiese auf dem Campus.

Các Khóa học tiếng, các Khóa học chuyên Ngành

Hàng năm có hơn 350 Khóa học ngắn hạn để học tiếng hay các Khóa học chuyên Ngành trong dịp nghỉ hè hay nghỉ đông tại Đức.

Xem thêm tại daad.de

Thông tin của các Trường Đại học Đức

Earn an LL.M. International Finance degree at the Institute for Law an...

Scholarships available! Degree conferred by Goethe University Frankfurt. For graduates from Asia holding a first degree in law, business or economics. One-year program conducted in English. Apply now...

Xem thêm

HFU – The time of your life

Located in the heart of the Black Forest - experience freedom in every breath - join our international community!

Xem thêm

Kick-start your future career in Financial Management at Coburg Univer...

If you are interested in management and finance our premium MBA program Financial Management could be just right for you! The program features an optional Dual Degree from UniSC Australia and a Bloomb...

Xem thêm

Food Quality and Safety (M.Sc.)

Your master’s degree for a better world! Be a part of our international master’s programme at the Faculty of Life Sciences: Food, Nutrition and Health and apply now!

Xem thêm

Transform tomorrow: Advance your tech skills for a sustainable world

Study in the center of Germany: Bachelor and master programs designed for real-world impact.

Xem thêm

RheinMain University of Applied Sciences-From Here to Career

Explore practice-oriented programs at Hochschule RheinMain. Shape your future and launch your career in Germany’s economic hub.

Xem thêm

MBA International Business Consulting at Offenburg University (Black F...

MBA IBC (Black Forest Business School) – Prepared for Leadership Upgrade your career with an English-taught MBA degree of Offenburg University! Your gateway to a qualified job in Germany and around...

Xem thêm

Be part of the transition to the future shape of energy

Join our English-taught Bachelor of Science in Energy Systems Engineering and Management!

Xem thêm
1/8

Liên hệ

  • Văn phòng Đại diện Hà Nội

    Đại Cồ Việt / Trần Đại Nghĩa Hà Nội Điện thoại: +84 24 3868 3773
    Địa chỉ E-Mail: daaddaadvn.org
Ảnh chụp bản đồ có vị trí của Văn phòng DAAD